Hvordan reagerer du når du har sterke følelser?

Det varierer om vi hovedsaklig tyr til andre mennesker for å roe oss - eller om vi trenger alenetid for å roe oss ned. Hva kjennetegner deg?

 • Går du til andre mennesker når du er opprørt over noe, for å få hjelp til å roe deg ned? Da baserer du deg hovedsaklig på det som kalles koregulering - du roer deg sammen med andre.

 • Eller roer du deg hovedsaklig ned alene, uten å ty til andre mennesker? Da baserer du deg på selvregulering av følelser.

 • Eller klarer du å gjøre begge deler - også når du er veldig opprørt eller i krise over noe? Mange klarer å ty til andre opp til visse nivåer, men blir det en skikkelig krise kan man slite med å nå ut til andre. Klarer du imidlertid å regulere følelser både på egen hånd og gjennom andre, også i kriser, har du en god balanse mellom selvregulering og koregulering.

Tegn på vansker med emosjonell selvregulering:

 • Langvarig emosjonell smerte når andre ikke er tilgjengelig

  Hvis vi belager oss på andre i stor grad til å regulere følelsene våre, vil livet før eller senere komme i veien. Da blir vi sittende igjen med det vonde alene, og slite med å takle følelsene. Da kan de vare lenge eller bli svært smertefulle og langvarige. Når andre ikke er tilgjengelig kan man også føle seg ensom, forlatt og ha en rekke smertefulle følelser på toppen.

 • Oppførsel som skyver andre vekk

  Vi kan også bli svært needy, kravstore eller påtrengende i forsøket på å få hjelp med følelsene. Forsøket på å få emosjonell trøst, støtte og få andre til å møte behovene våre kan noen ganger også gå over andres grenser. Det kan også gjøre det vanskelig for den andre personen å få møtt egne behov på gode måter, noe som tapper tilfredsheten i relasjonen.

 • Det belaster relasjonene våre - og kan slite dem ut.

  Det å lene seg for mye på andre til å regulere følelsene våre, kan medføre store belastninger på relasjonene dine over tid: Ikke bare må de bære sin egen emosjonelle ryggsekk, men din også. Selv hvis begge er der for hverandre, vil man før eller senere skuffe, noe som gjør fallhøyden stor. Vansker med å selvregulering er en viktig årsak til at man f.eks. opplever å bli forlatt gjentatte ganger.

Hvis du i liten grad kan lene deg på andre og koregulere følelser, vil du kunne oppleve:

 • Relasjoner kan bli slitsomme og tappende

  Hvis du ikke kan lene deg på andre, men andre lener seg på deg, vil relasjoner fort føles slitsomme, tappende eller som noe som suger energi. Mange som er veldig uavhengige, vil i liten grad be om at egne behov dekkes i relasjoner. Det vil si at selv om partneren prøver, er det ikke sikkert de riktige behovene møtes. Resultatet kan bli at man i liten grad får påfyll fra relasjoner.

 • Følelsen om å være alene om utfordringer i livet

  Hvis du ikke kan lene deg på andre og får lite av egne behov dekket i relasjoner, vil det gi redusert emosjonell båndbredde med tanke på evnen til å være der for andre. Det skaper også ofte en oppfatning av at alle er ansvarlig for egne behov. Det kan gjøre at du får vansker med den gjensidige møtingen av behov som et forhold eller nære relasjoner krever. Mange blir også avfeiende overfor andres behov, noe som kan skyve andre bort.

 • Stort behov for alenetid og vansker i relasjoner

  Når man ikke kan lene seg på andre for å jobbe seg gjennom følelser, medfører det at man trenger alenetid for å føle seg emosjonelt i balanse. For mye alenetid kan gi relasjonelle vansker. Vansker med å møte andres behov fordi man selv er på tomgang, gjør også at man feilaktig kan bli sett på som egoistisk. Egentlig handler det bare om manglende emosjonell kapasitet. Å dele vanskelige følelser, som skjer når man koregulerer, skaper også emosjonell intimite. Det bygger varige, dype bånd i relasjoner og forebygger ensomhet.

Uheldige måter å takle følelser på

Hvis man har vansker med koregulering, må man ha mye alenetid for å takle følelser og livet generelt. Problemet er bare at følelser ikke kommer med en bruksanvisning. Derfor bruker de fleste som sliter med koregulering også mestringsstrategier som virker mot sin hensikt, eller som gjør ting verre. Det samme gjelder for personer som er dårlig på selvregulering.

Tegn på vansker med å takle følelser

Hvis du ikke har gode måter å takle følelser på, kan du ende opp med tidkrevende forsøk på å roe deg ned igjen. Du kan også komme til å gjøre ting som skader deg selv eller andre, eller virker mot sin hensikt.

 • Når du er opprørt bruker du mestringsstrategier som distraksjon, numming med ulike aktiviteter (for mye spill, porno, mat, for mye netflix, for mye sosiale medier etc) eller unngåelse

 • Du bruker lang tid på å roe deg ned igjen når du har blitt emosjonelt trigget, og/eller trenger mye alenetid for å takle følelser

 • Livet kommer ut av balanse: Det tar tid å regulere følelser på lite effektive måter, noe som kan komme på bekosning av andre viktige behov, gjøremål eller ting du ønsker å oppnå.

 • Du tyr til mestringsstrategier som skader deg selv eller andre (som f.eks. rusmidler, selvskading, for mye mat/trening/alkohol/etc.).

 • Du får vansker i relasjoner og/eller opplever at relasjoner ofte tar slutt.

Både selvregulering og koregulering er viktig

Målet er å kunne både regulere følelser på egen hånd, men også gjennom andre - på sunne, effektive måter

Ved en trygg tilknytningsstil, som er den "kjærlighetsstilen" som har høyest sannsynlighet for varige relasjoner, klarer man å gjøre begge deler: Du kan både roe deg sammen med andre (koregulering), men også på egen hånd (selvregulering). Relasjoner blir sunnest når man får til begge deler: Om andre ikke er tilgjengelig, er det ikke noen krise, fordi du er trygg på at du takler følelsene dine selv, på gode, effektive måter.

Hva kan du gjøre for å bedre evnen til selvregulering og koregulering?


Hvis du sliter med koregulering, er det også viktig å trene på å lene seg på andre. Det kan føles sårbart og skremmende i starten, men ved å ta små trinn, blir det fort lettere. Det er også smart å si hva du faktisk vil ha fra andre når du begynner å trene deg på å gå til andre når du har vansker. Ved å f.eks. si "dette er litt vanskelig for meg, så jeg hadde satt pris på om du kunne lyttet og gitt støtte" øker du sannsynligheten for at andre faktisk kan være til hjelp for deg på den måten som fungerer for deg. 

Ved vansker med selvregulering er det først og fremst viktig å bli flink på å takle følelser på egen hånd. De fleste som hovedsaklig har lent seg på andre for å takle vonde følelser, har behov for å lære seg hvordan man kan gjøre det på sunne måter. 

Enten du har vansker med koregulering eller selvregulering, er det essensielt å kunne jobbe seg gjennom vonde følelser uten uheldige mestringsstrategier.


Kom raskere i mål

 Kurset i somatisk prosessering hjelper deg å roe deg ned igjen ved å ta utgangspunkt i kroppen (somatikken). Slik kan du på ny tenke klart, og da vil situasjonen virke mer håndterbar. Kurset i somatisk prosessering vil i løpet av en kveld gi deg blant annet:

 • Lære deg hvordan du kan roe deg ned igjen raskere når du blir emosjonelt trigget, også på høye nivåer. Hadde det ikke vært fint å kunne roe vonde følelser og fornemmelser på 10 minutter, i stedet for å bruke mange timer på å numme deg selv med en eller annen aktivitet? Eller å kunne roe seg på egen hånd, uten å være avhengig av andre?
 • Gi deg sunne måter å takle følelsene dine på når de står på, slik at du slipper å være avhengig av uheldige mestringsstrategier. Det gjør at du kan få mer balanse i livet. Det er ofte også en forutsetning for å redusere avhengighet og en rekke uheldige vaner.
 • Slutt å gjør ting som virker mot sin hensikt i møtet med følelser, slik at du kan unngå at følelser blir intense eller veldig skremmende.
 • Kom deg gjennom vonde følelser en gang for alle, slik at du får emosjonell frihet ved at vonde følelser slutter å komme tilbake igjen til stadighet.
 • Teknikkene herifra hjelper deg å roe deg ned før du gjør ting som du angrer på eller som skader relasjoner. Det bedrer relasjonene dine, selvbildet ditt og gjør at du får kontrollen tilbake over vanskelige følelser.


Med andre ord: Kurs i somatisk prosessering bedrer evnen til selvregulering, uten bruk av uheldige mestringsstrategier som kan skape flere problemer på lang sikt. Det gir deg bedre kontroll over vanskelige følelser.

Kurs basert på dokumentert effektive terapiretninger:

Ønsker du tips til en bedre hverdag og bedre psykisk helse fra våre psykologer?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for gratis tips og kurs til kampanjepris

Takk