Har du flere tunge enn gode dager?

Depresjon stjeler livskvalitet, energi og glede

Depresjon kan stjele så mye energi at mange blir overbevist om at det er noe alvorlig fysisk galt på gang. Andre mister interessen for ting som tidligere ga dem glede, eller opplever at humøret er redusert. For noen er det som om de ikke klarer å bli glad igjen, uansett hva de gjør. De fleste føler seg triste, men mange blir også irritable med kort lunte. Mange får også vansker med søvn, sexlyst og/eller matlyst i større eller mindre grad.

Kjente du deg igjen i et eller flere av disse symptomene? Og ha det vært slik i mer enn to uker? Dersom du har utelukket at det er noe fysisk galt, er sjansen stor for at det er snakk om en depresjon. 

Depresjon som ikke behandles, kan vare lenge. Men med riktig behandling blir 60 - 80% bedre i løpet av 6 uker.

Depresjon får tankene dine til å lyve til deg

Depresjon kommer i mange forkledninger

Depresjon kan vise seg på ulike måter. Mange får de klassiske depresjonssymptomene som du hører om i videoen. Men mange sliter i stedet med at de kanskje gjør for mye, konstant føler at de ikke strekker til eller føler seg ikke god nok. Da henger ofte depresjonen sammen med perfeksjonisme og lav selvfølelse. Kurs i depresjonsmestring kan være et bra sted å starte også ved disse vanskene, og mye av kurset tar for etter hvert fort seg hvordan du kan endre slike tanker. 

Depresjon er først og fremst en sykdom som påvirker tankene våre. Den gjør oss nådeløst selvkritiske og gir oss tanker vi ikke tror på når vi er friske. Hvis du er deprimert vil du ofte kjenne deg igjen i en eller flere av disse tankene:

 • Jeg er ikke pen nok/flink nok/god nok.
 • Jeg strekker ikke til, jeg klarer ikke.
 • Andre mennesker liker meg ikke
 • Ingen er glad i meg.
 • De kommer til å avsløre at jeg ikke er god nok/dum/egoistisk
  (eller en annen negativ egenskap).
 • Jeg er en elendig forelder/kollega/elev.
 • Jeg kommer aldri til å bli bra. 
 • Alt er et slit.
 • Ingenting går rett for meg.


Kurs i mestring av depresjon utviklet av psykologer

Nettbasert behandling har like god effekt som vanlig behandling

 • Bonus material

  Kursene er inndelt i dyptgående videomoduler som lærer deg ferdighetene du trenger for å få det bedre. Hver modul inkluderer videoer med engasjerende kombinasjoner av videoklipp, bilder, animasjoner og power point. I tillegg lærer du ferdigheter og teknikker direkte av oss som psykologer. id

 • Handlingsplaner for å overvinne depresjonen

  Handlingsplanen hjelper deg å overvinne utfordringene dine, steg for steg. Ved å vite nøyaktig hva du skal gjøre i uka som kommer, samt hvordan du skal gjøre det, kan du ta kontroll over depresjonen. Slik kan du tilpasse kursinnnholdet til akkurat dine problemer og til dine ønsker.

 • Arbeidshefter for å få det bedre på sikt

  Arbeidsheftet som følger med hver modul inkluderer oppgaver som sørger for at du lærer det som skal til for å få det bedre. I tillegg vil arbeidsheftet og handlingsplanen være med på å sikre at du kan bruke det du lærer i hverdagen din. Slik kan du etter hvert få orden på vanskelige tanker og følelser.

Vår garanti: Kun dokumentert effektiv behandling

Mer enn 25 års samlet klinisk erfaring med behandling av angst, depresjon og psykiske plager

Psykisk helsenett er en frivillig organisasjon som er ledet av psykologspesialister og psykologer. Kursene hos Psykisk helsenett er utviklet og basert på behandling som i følge forskning har hjulpet millioner, og er en av de mest utbredte psykologiske behandlingsmetodene.

Dette er en del av behandlingsgarantien vår: Vi tilbyr kun dokumentert effektiv hjelp til selvhjelp hos oss. Forskning har også vist at nettbasert behandling er like effektivt som ansikt-til-ansikt-behandling. 


Selvhjelpskurs utviklet og ledet av psykologer

Omfattende klinisk erfaring fra angst - og depresjonsbehandling

Psykologspesialist Synnøve Vervik har i en årrekke arbeidet med personer med både lettere og mer alvorlige psykiske utfordringer ved allmennpoliklinikk (DPS), innen arbeidspsykologi og som privatpraktiserende psykolog. Hun er en av flere frivillige psykologer som har medvirket til det faglige innholdet i kurset i depresjonsmestring.

Vervik er spesielt engasjert i behandlingen av depresjon. Hun brenner for å få til varige endringer og samtidig redusere sjansen for tilbakefall. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi og er sertifisert kursleder innen mestring av depresjon.

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjonsmodul: Velkommen til kurs hos oss!

  • Video 1: Introduksjon til kurs hos psykisk helsenett (valgfri)

  • Arbeidshefte og handlingsplan introduksjonsmodul (valgfri)

  • Video 2: Oppbyggingen av kurset og verktøyet som skreddersyr kurset til dine behov (valgfri)

  • Valgfri video 3: Sett deg mål og overvinn den viktigste grunnen til at mange gir opp (valgfri)

  • Video 4: Håndter tanker som saboterer for deg og skap kontinuerlig motivasjon (valgfri)

 • 02

  Depresjonsmestring modul 1: Kjennetegn på depresjon og reduksjon av selvkritikk

 • 03

  Depresjonsmestring modul 2: Øk energi og overskudd

  • Arbeidshefte og handlingsplan: Depresjonsmestring modul 2

  • Video 1: Hvordan påvirker depresjonen deg?

  • Video 2: Slik får du mer energi og overskudd

  • Video 3: Hvordan øke energinivået i hverdagen: følg aktivitetsplanen

 • 04

  Depresjonsmestring modul 3: Grubling- og hva du kan gjøre

  • Arbeidshefte og handlingsplan: Depresjonsmestring modul 3

  • Video 1: Hva er grubling?

  • Video 2: Introduksjon til problemløsning som alternativ til grubling

  • Video 3: Alternativer til grubling

  • Bonusvideo: Hvorfor det å gruble på "hvorfor" holder deg fast i depresjonen

  • Vi setter pris på din tilbakemelding

 • 05

  Depresjonsmestring modul 4: Tankene som er årsaken til depresjon

  • Arbeidshefte og handlingsplan: Depresjonsmestring modul 4

  • Video 1: Hvor kommer følelsene våre fra?

  • Video 2: Automatiske tanker: tankene som gir deg vonde følelser

  • Video 3: Hvordan forandrer du vanskelige følelser?

  • Video 4: Endring av vonde følelser i praksis

 • 06

  Depresjonsmestring modul 5: Endring av tankene som skaper ubehagelige følelser

  • Arbeidshefte og handlingsplan: Depresjonsmestring modul 5

  • Video 1: Identifiser automatiske tanker

  • Video 2: Oppdag de automatiske tankene

  • Video 3: Hvorfor positiv tenkning ikke fungerer godt nok

  • Video 4: Hva hvis de vonde tankene faktisk stemmer?

  • Vi setter pris på din tilbakemelding

 • 07

  Depresjonsmestring modul 6: Tankemønstre som bidrar til depresjon

  • Arbeidshefte og handlingsplan: Depresjonsmestring modul 6

  • Video 1:Tankemønstrene som bidrar til depresjon​

  • Video 2​: Tankemønstrene som forverrer depresjon

  • Video 3: Tankeleserfellen

  • Video 4, del 1: Tankefellene som kjennetegner depresjon

  • Video 4, del 2: Denne tankemåten holder deg fast i depresjonen

 • 08

  Depresjonsmestring modul 7: Hvordan forstå meg selv bedre

  • Arbeidshefte og handlingsplan: Depresjonsmestring modul 7

  • Video 1: Hvordan forstå meg selv bedre

  • Video 2A: Oppfatningene som øker risikoen for og forverrer depresjonen

  • Video 2B: Endring av de dypere årsakene til depresjon

  • Video 3: Depresjonsmodellen og eksempler på kjerneoppfatninger

  • Video 4A: Finn kjerneoppfatningene bak depresjonen

  • Video 4B: Endre kjerneoppfatninger og lukk gapet mellom tanker og følelser​

  • Vi setter pris på din tilbakemelding

 • 09

  Depresjonsmestring modul 8: Reduser risikoen for tilbakefall og mestring av vonde følelser

  • Arbeidshefte og handlingsplan: Depresjonsmestring modul 8

  • Video 1A: Reduser risikoen for tilbakefall og mestring av vonde følelser​

  • Video 1B: Gjør du dette når du får vonde tanker, får du tilbakefall

  • Video 2: Teknikken som hjelper deg gjennom vonde følelser​

  • Video 2B: Kroppsbevissthetsøvelse

  • Video 2C: Bruk av observasjonsteknikken på vonde følelser

  • Video 3: Observasjonsteknikken

 • 10

  Depresjonsmestring modul 9: Veien videre og hvordan holde meg frisk

  • Hva synes du om kurset til nå?

  • Arbeidshefte og handlingsplan: Depresjonsmestring modul 9

  • Video 1: Veien videre

  • Video 2: Hvordan holde meg frisk

  • Vi setter pris på din tilbakemelding

 • 11

  Takk til deg og rabattkode på fremtidig kurs

  • Takk for nå!

Jeg har selvmordstanker. Passer kurset for meg?

NB! Kurset passer ikke for alle!

Selvmordstanker er vanlig ved depresjon. Dersom de er sporadiske og du vet at du aldri vil handle på dem, kan du gå videre på kurs hos oss. Dersom tankene er hyppigere eller du er usikker på om du kan komme til å handle på dem, må du få oppfølging der du bor. Da passer ikke kursene akkurat nå, siden vi ikke kan følge opp akutte situasjoner. Vi følger med på kursprogresjonen din, men tilbudet er et selvhjelpstilbud uten tett psykologoppfølging. Kurset passer ikke heller hvis du ser eller hører ting andre ikke opplever. Dette kan skje ved f.eks. alvorlig depresjon med psykose.

Kan jeg bli frisk?

Jo tidligere du gjør noe med psykiske vansker, jo kortere og lettere blir som regel veien til å bli frisk. Depresjon har imidlertid veldig god prognose, selv når den har vart lenge. Det er først og fremst depresjonsdybden som er avgjørende. Vi kan ikke garantere noe for akkurat deg, men forskning viser at sannsynligheten er stor for bedring hvis du gir det tilstrekkelig innsats. Du må imidlertid jobbe med å endre vanskelige tanker og følelser daglig, og ikke bare når du hører på kursvideoene. Som regel vil 15 minutter per dag være nok til å få god fremgang.

Hvilken oppfølging er inkudert?

Kurset passer for deg som er klar til å jobbe selvstendig for å få det bedre

Kurset er et selvhjelpskurs fordi vi ønsker å hjelpe flest mulig. Vi kan derfor ikke følge deg opp direkte med tanke på dine spesifikke psykiske utfordringer. Handlingsplanen din hjelper deg med å tilpasse kurset til dine spesifikke utfordringer. Dersom du har spørsmål rundt kursinnholdet kan du stille spørsmål når som helst til psykologene våre. Noen ganger deler vi spørsmålet ditt i anonymisert form ved å lage bonusvideoer til kurset, slik at det du lurer på kommer andre til gode (med mindre du ber oss om noe annet, selvfølgelig!). Slik kan du både få hjelp til å tilpasse kurset til deg, samtidig som du lærer av andres erfaringer. Kursene kan også kombineres med vanlig ansikt-behandling.

Hva hvis jeg har både angst og depresjon?

Hvis du har både angst og depresjon, er det vanligvis anbefalt å starte med angstbehandlingen først: For de fleste blir depresjonen bedre av å få kontroll på angsten. Hvis du sliter med så lite energi at det er vanskelig å gjennomføre aktiviteter i hverdagen, bør du imidlertid starte på kurset i depresjonsmestring.

Hvordan kan et generelt kurs hjelpe akkurat mine vansker?

Mange ulike ting kan utløse en depresjon. Det som gjør at den ikke går over, er imidlertid ganske likt fra person til person. Effektiv behandling retter seg derfor mot det som holder deg fast i depresjonen. Alle kursene hos oss inkluderer dessuten en handlingsplan, som sier hva du trenger å gjøre for å få det bedre, steg for steg. Den tilpasser kursinnholdet til din situasjon og dine vansker. Du får også med et arbeidshefte, hvor du får trent på å løse de situasjonene som er vanskelig for akkurat deg.

Kommer jeg til å klare å gjennomføre?

Kurset består av 9 videomoduler, som hver har flere korte delvideoer. Dersom du sliter med konsentrasjonen kan du se videoene så mange ganger du ønsker i løpet av en tremåneders periode. Du får også med deg en handlingsplan som hjelper deg med å repetere det viktigste. Tidsbruken hver uke varierer, men dersom du klarer å sette av ca 1-2 timer i uka kommer du veldig langt. Du kan også kontakte oss hvis du lurer på noe rundt kursinnholdet. Du har tilgang på kurset i 3 måneder, noe som vil si at 15 minutter per dag vil være mer enn nok for å komme i mål.

Kurs i depresjonsmestring

Kjemp tilbake mot depresjonen

Hvordan blir livet ditt fremover om du ikke tar grep nå?

For å få til forandring, må du gjøre noe annet enn det du har gjort til nå.

 • Spar tid

  Mange psykiske utfordringer og eventuell behandling tar opp mye tid i hverdagen. Hva vil du heller bruke tiden din på hvis du hadde det bedre? Du kan komme i gang fra din egen stue umiddelbart, uten reisetid, ventetid eller henvisning.

 • Diskré og fleksibelt

  Vi deler ikke informasjon om deg til noen, og vi har taushetsplikt. Ingen får vite at du tar kurs hos oss med mindre du selv forteller akkurat det. Du har tilgang til kursene i 120 dager fra kjøpstidspunktet. Slik kan du ta kurset i ditt eget tempo innenfor denne tidsrammen.

 • Spar penger

  En tredjedel får ikke hjelp fra det offentlige. Et behandlingsløp hos privatpraktiserende psykolog koster vanligvis over 20 000kr. Kun en behandlingstime (eller en glemt time!) koster deg mer enn vårt komplette selvhjelpskurs.

Utviklet med støtte fra

Stiftelsen Dam

Rådet for psykisk helse

Ønsker du å lære mer om hva du kan gjøre for å ha det best mulig psykisk? Eller om hva som virkelig hjelper? Eller teste deg selv for å se om du har angst eller depresjon?