Om psykisk helsenett

Psykisk helsenett er en frivillig organisasjon som er ledet av psykologspesialister og psykologer

 Vi har også med oss engasjerte frivillige til å gjøre det tekniske arbeidet knyttet til nettside, video- og kursproduksjon. Det gjør slik at våre psykologer kan gjøre det de er best på: Utvikle behandlingskurs basert på dokumentert effektive terapiretninger. 

Kursutviklerne hos oss har til sammen over 25 års klinisk erfaring som terapeuter og psykologer. Våre psykologer og psykologspesialister er alle frivillige, og har spesialkompetanse på behandling av angst, depresjon, søvnvansker og lettere psykiske lidelser, og du kan lese mer om oss her.

Vi tilbyr ikke vanlig psykologbehandling, men lærer deg i stedet det du trenger å vite for å få det bedre på egen hånd.

Våre behandlingsmetoder

Vår garanti: Kun dokumentert effektiv behandling

Hos Psykisk helsenett kan du få hjelp til vanlige psykiske plager og utfordringer via nettbaserte selvhjelpskurs. Vi garanterer at kursene hos Psykisk helsenett er basert på evidensbasert behandling, det vil si at omfattende forskning har vist effekten av metodene vi bruker. Alle kurs hos oss er utviklet av autoriserte og erfarne psykologer og psykologspesialister, som vet hva som virkelig fungerer i praksis.
Bildet viser logoen til psykisk helsenett

Kognitiv terapi: Metoden som har hjulpet millioner på verdensbasis

Vi vet hva som gjør kognitiv terapi effektivt

Visste du at det er tankene dine som først og fremst påvirker og avgjør hva du føler? Kognitiv atferdsterapi er basert på at når du klarer å få tak i tankene som skaper problemene dine, så kan du også lære å endre dem. Du kan ikke noe for de tankene som gjør det vanskelig for deg i hverdagen. Disse tankene er automatiske og ofte er vi ikke klar over dem i det hele tatt.

Kognitiv terapi handler ikke om å "tenke positivt," men om å kunne oppdatere "autopiloten" din slik at du får følelser som er mer til hjelp for deg. Slik kan du på sikt løse selv store utfordringer, inkludert for eksempel langvarige søvnvansker, angst og depresjon. Kognitiv terapi er en av de best dokumenterte og mest effektive terapiretningene. For at denne terapiretningen skal ha god effekt må du lære hvordan du selv kan endre følelsene dine. Dette lærer du gjennom kursene våre, kursene hos oss baserer seg på nettopp kognitiv terapi med mindre annet er oppgitt.

Våre kursholdere

Mer enn 25 års samlet terapeuterfaring

Psykolog Lillian Rydning

Psykolog Lillian Rydning har omfattende klinisk erfaring fra behandling av psykiske lidelser fra både allmennpoliklinikk (DPS), døgnpost og som privatpraktiserende psykolog. Hun er en av flere frivillige psykologer som har medvirket til det faglige innholdet i kurset i angstmestring og er hovedforeleser på dette kurset. Hun har spesiell kompetanse på angst - og depresjonsbehandling, både via vanlig klinisk praksis og gjennom nettbasert behandling.

I tillegg har psykolog Lillian Rydning arbeidet spesifikt med eksponering og behandling av angstlidelser hos traume -og torturoverlevende. Hun har også kompetanse innen klinisk sexologi, og har gitt ut bestselgeren Sex gode grunner.

Hun har videreutdanning i kognitiv terapi fra Becks Institute i Philadelphia og gjennomfører spesialisering i klinisk voksenpsykolog og arbeidspsykologi.

Psykologspesialist Synnøve Vervik

Bilde av Synnøve VervikPsykologspesialist Synnøve Vervik har i en årrekke arbeidet med personer med både lettere og mer alvorlige psykiske utfordringer ved allmennpoliklinikk (DPS), innen arbeidspsykologi og som privatpraktiserende psykolog Hun er en av flere frivillige psykologer som har medvirket til det faglige innholdet i kurset i depresjonsmestring.

Vervik er spesielt engasjert i behandlingen av depresjon og angst, og har videreutdanning i traumebehandling. Hun brenner for å få til varige endringer og samtidig redusere sjansen for tilbakefall.

I tillegg til erfaring som kursholder innen vold i nære relasjoner har hun videreutdanning i kognitiv terapi fra Norsk forening for kognitiv terapi og fra Becks Institute. Hun er også sertifisert kursleder innen andre kurstilbud innen depresjonsmesting (KID-kurs).

Vårt mål

Psykisk helsenetts mål: Alle skal ha mulighet til å få god psykologhjelp

Del gjerne nettsiden vår videre, slik at vi kan hjelpe flere

Vi ønsker først og fremst å gjøre det lettere å få god og effektiv hjelp fra psykolog. Alle har en psykisk helse, og slik hjelp bør derfor være tilgjengelig uten ventetid og henvisning når behovet melder seg. Det er også bakgrunnen for at vi spesialiserer vi oss på utviklingen av behandlingskurs innenfor psykisk helse. 

Vi har ikke overskudd som formål. Inntektene våre går til drift og utvikling av nye kurs innen psykisk helse. Jo flere kurs vi selger, jo flere kan vi hjelpe. Vi setter derfor stor pris på om du deler nettsiden vår videre i sosiale medier og forteller andre om oss. 

Våre samarbeidspartnere

Stiftelsen Dam har bidratt med midler til utviklingen av nettbaserte kurs i angst og depresjonsmestring. Uten denne hjelpen hadde ikke så mange lært seg effektive selvhjelpsverktøy for å ta kontrollen over angst og depresjon. 

Ledigpsykolog.no hjelper deg med å finne psykolog med ledig kapasitet der du bor. Det er nyttig for alle med selvmordstanker og som av ulike andre årsaker ikke kan benytte seg av kursene hos oss.

Ønsker du å lære mer om hva du kan gjøre for å ha det best mulig psykisk? Kunnskap er viktig for å få det bedre.

Våre psykologers beste tips, helt gratis