Er dette deg?

 • Du har plagsomme mageplager, og du har vært hos legen og vet at plagene skyldes irritabel tarm syndrom.

 • Du har ofte plager som oppblåsthet, magesmerter, diare eller forstoppelse.

 • Smerter, rumling i magen, megeproblemer og oppblåsthet gjør at du føler deg selvbevisst eller ille til mote.

 • Du ønsker bedring uten å måtte ha et begrensende kosthold eller tenke på hva du spiser for å unngå mageproblemer.

Mestring av irritabel tarm syndrom med hypnose

Nettbasert behandlingsprogram utviklet av psykolog og master hypnoseterapeut Lillian Rydning

Hvorfor oppstår irritabel tarm syndrom?

Nerver og hormonsystemer forbinder hjernen og tarmen tett sammen. Ved irritabel tarm har tarmen endret mobilitet, slik at maten blant annet går raskere eller saktere gjennom systemet enn den burde. Det kan medføre en lang rekke plagsomme symptomer, inkludert smerter og oppblåsthet.

Hva fungerer faktisk mot irritabel tarm syndrom?

Til nå har hypnose vist seg å ha best dokumentert effekt på irritabel tarm syndrom. Studier viser at mange blir friske og enda flere får betydelig symptomlette. 

Hos Psykisk helsenett tilbyr vi kun evidensbasert behandling, det vil si behandling som har solid forskningsmessig støtte. Dette gjelder også for nettkurset for behandling av irritabel tarm syndrom.

Hvorfor er hypnose dokumentert å fungere på irritabel tarm syndrom?

Nervene som styrer magen kontrolleres av den automatiske delen av hjernen din, det vil si av underbevisstheten din. Forskning har vist at vi kan endre hvordan disse signalene fungerer gjennom hypnose. I en hypnotisk tilstand kan man få gjennom beskjeder til underbevisstheten. Derfor opplever de fleste mindre oppblåsthet, smerter og symptomer fra magen etter behandling med hypnose.

– Hypnose mot irritabel tarm bør brukes mer

Den norske legeforening:

Den norske legeforeningen anbefaler også at hypnose brukes mer, blant annet pga god effekt på en rekke fysiske tilstander, inkludert smerte og irritabel tarm. Samtidig har store deler av Vest-Europa kommet lengre enn Norge når det gjelder behandling av irritabel tarm syndrom. Der er hypnose den anbefalte og foretrukne behandlingen. I Norge begynner det å bli mer brukt, men dette er per dags dato det eneste nettbaserte behandlingstilbudet for irritabel tarm syndrom.
Screenshot av

Dokumentert effektiv behandling med pengene-tilbake-garanti

Garanti som er gyldig i 30 dager fra kjøpstidspunktet

En god del blir helt bra av etter hypnosebehandling. Vel så vanlig er det imidlertid å oppleve symptomlette som gjør hverdagen bedre. Dersom du ikke opplever bedring på minst et symptom på IBS, gir vi deg derfor gladelig pengene tilbake. Vi kan imidlertid ikke trylle, så garantien forutsetter at du faktisk har gjennomført behandlingen: Du må ha logget deg inn ofte nok og gjort det du trenger å gjøre i tilstrekkelig grad til at behandlingen faktisk kan virke. Hvis du gjør ditt, har vi gjort vårt ytterste for at det skal fungere for deg. Dermed har du ingenting annet å tape enn mageproblemene dine.

Hvordan fungerer det?

Guidet selvhypnose med pengene-tilbake-garanti

Hypnose brukt til terapeutiske formål kalles hypnoterapi. Behandling med hypnoterapi trener deg til å kontrollere symptomene gjennom dyp avslapning og visualisering. Til sammen tar det deg inn i en transetilstand hvor du kan påvirke deler av kroppen som ellers er utenfor din bevisste kontroll. Du guides inn i transe steg for steg gjennom å følge instruksjonene fra psykologen på lydbåndet. Hver uke over tre uker får du et nytt lydbånd. Slik guides du på en trygg og effektiv måte gjennom behandlingen.
Bilde av en stige som går til himmels

Hva kan vi tilby?

 • Dokumentert effektiv hjelp

  I utlandet og i resten av Europa brukes hypnoterapi utført av psyologer som førstelinjebehandling mot irritabel tarm syndrom. Disse behandlingene er derfor grundig utprøvd med god effekt, og det er god støtte for effekten av hypnoterapi mot irritabel tarm syndrom.

 • Bedring uten kostholdsendringer

  Med hypnose trenger du ikke endre kosthold eller begrense eller tenke på hva du skal spise. Du kan spise nøyaktig hva du ønsker, uten å være redd for at magen slår seg vrang. Og hvis mageproblemene melder seg, lærer du en teknikk du kan bruke i våken tilstand for å roe ned symptomene når det trengs.

 • Naturlig hjelp på tre uker

  Hypnose er en naturlig og medisinfri behandlingsmetode, slik at du kan slippe bivirkninger fra medisiner. Behandlingen har vist seg å ha varige positive effekter på både mageplagene, men også på livskvalitet, smerter, psykiske plager som ofte medfølger irritabel tarm syndrom.

Få symptomlette eller pengene tilbake

Du trenger ikke ha det slik som nå