Hvordan fungerer det?

Guidet selvhjelp med pengene-tilbake-garanti

Hypnose brukt til terapeutiske formål kalles hypnoterapi. Behandling med hypnoterapi trener deg til å kontrollere symptomene gjennom dyp avslapning og visualisering. Til sammen tar det deg inn i en transetilstand hvor du kan påvirke deler av kroppen som ellers er utenfor din bevisste kontroll. Du guides inn i transe steg for steg gjennom å følge instruksjonene fra psykologen på lydbåndet.Hver uke over tre uker får du et nytt lydbånd. Slik guides du på en trygg og effektiv måte gjennom behandlingen.
Bilde av en stige som går til himmels

– Hypnose bør brukes mer

Den norske legeforening:

Irritabel tarm syndrom er ikke en psykisk sykdom. De fleste har imidlertid erfart hvordan stress og påkjenninger gjør problemene verre. Hypnose hjelper deg med å ta kontroll over koblingen mellom kropp og sinn, slik at du kan oppleve mindre oppblåsthet, smerter og symptomer fra magen. Mange opplever også bedring i psykiske symptomer i etterkant. Den norske legeforeningen anbefaler at hypnose brukes mer, blant annet pga god effekt på en rekke fysiske tilstander, inkludert smerte og irritabel tarm.
Screenshot av

Fungerer hypnose på irritabel tarm?

Kun dokumentert effektiv behandling hos oss

I utlandet og i resten av Europa brukes hypnoterapi utført av psyologer som førstelinjebehandling mot irritabel tarm syndrom. Disse behandlingene er derfor grundig utprøvd med god effekt. Vi baserer vår selvhjelpsbehandling på samme metode som du finner omtalt blant annet her

 - Vi kan gjennom fire forskjellige studier vise at hypnoterapi hjelper mot IBS, selv når behandlingen gis utenfor spesialiserte hypnoterapisentre, sier Perjohan Lindfors, doktorand ved Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs Universitet.

 - Behandlingen øker livskvaliteten, og tilfredsheten hos pasientene er svært stor.

Dette er bare noen av mange studier på hypnose mot irritabel tarm, hvor behandlingen har vist seg å ha varige positive effekter på både livskvalitet, smerter, psykiske plager som ofte medfølger og ikke minst på mageplagene. Hypnose har bedre effekt enn placebo og regnes derfor som dokumentert virksom behandling (Ref: Oxford handbook of clinical hynosis).

I motsetning til hypnose som utføres av ukvalifiserte behandlere ledes du gennom behandlingen hos oss av psykolog. Denne typen guidet selvhjelp må ikke forveksles med bruk av hypnose på problemer hvor forskning ikke har dokumentert effekt utover placebo, eller som utføres av personer uten tilstrekkelig kompetanse. 

Mange har også rapportert å bli helt frisk i etterkant av behandlingen:

Da jeg kom dit var magen oppblåst, og når jeg gikk derfra var den helt flat. Det var helt utrolig. Endelig hadde jeg funnet noe som kunne hjelpe meg.  (...)

Jeg har prøvd mange ulike behandlinger tidligere, men dette er det eneste som har hjulpet. Jeg er så glad for at jeg fant veien hit, sier Hernan.

Du kan lese artikkelen om hvordan hypnose hadde god effekt her.


Få symptomlette eller pengene tilbake

Garanti som er gyldig i 30 dager fra kjøpstidspunktet

Selv om noe fungerer for et stort flertall av de som prøver en behandling, betyr ikke det at det vil fungere for akkurat deg. Vi er alle forskjellige, og graden av hypnotiserbarhet og innsats vil også påvirke hvilken effekt du får. En god del blir helt bra av IBS etter hypnosebehandling. Vel så vanlig er det imidlertid å oppleve symptomlette, som gjør hverdagen bedre. Dersom du ikke opplever bedring på minst et symptom på IBS, gir vi deg derfor gladelig pengene tilbake. Vi kan imidlertid ikke trylle, så garantien forutsetter at du faktisk har gjennomført behandlingen og at vi kan se at du har logget deg inn og gjort det du trenger å gjøre ofte nok til at behandlingen faktisk kan virke. Hvis du gjør ditt, gjør vi vårt ytterste for at det skal fungere for deg. Dermed har du ingenting annet å tape enn mageproblemene. dine

Kursinnhold

 • 01

  Uke 1: Irritabel tarm syndrom - det du trenger å vite

  • Arbeidshefte og handlingsplan

  • Introduksjon til hypnose og guide til gjennomføringen av lydfilene

  • Kartleggingsskjema for magesmerter ved irritabel tarm syndrom

  • Resultatet fra spørreskjemaet: Din personlige før-måling

 • 02

  Hypnoselydfiler for irritabel tarm, uke 1

  • Instruksjoner til lydfil uke 1

  • Hypnose for irritabel tarm syndrom, uke 1.

 • 03

  Uke 2: Ta kontroll over andre faktorer som påvirker magen

  • Arbeidshefte og handlingsplan

  • Hypnose mot irritabel tarm syndrom, uke 2

 • 04

  Uke 3: Hva mer kan du gjøre for å bedre magen ytterligere?

  • Arbeidshefte og handlingsplan

  • Hypnose mot irritabel tarm syndrom, uke 3

 • 05

  Uke 4: Avslutning og symptomkartlegging

  • Symptomkartlegging: Hvordan har du det nå?

  • Resultatet fra spørreskjemaet og tiden som har gått

  • Plan B: Hva kan du gjøre hvis du er blant de få som ikke har effekt av hypnosebehandling? (Nytt fra februar 2021)

Gratis bonusmateriale

Steg-for-steg-fremgang tilpasset akkurat deg

Dette kurset er basert på lydfiler som tar deg inn i hypnose, og er ikke videobasert slik de andre kursene våre. Du får imidlertid med både handlingsplan og arbeidshefte som bonus. Der lærer du mestringsteknikker og hvordan du kan tilpasse kurset til akkurat deg og dine behov. Du lærer også mer om hypnose og hvordan du kan få best mulig effekt fra lydfiler generelt.

Ofte stilte spørsmål om transe

 • Hvordan føles det å være i transe?

  For 95% av befolkningen er svaret på dette ganske enkelt: Veldig behagelig og avslappende! For noen føles det som å flyte, synke eller sveve. Andre kjenner ingen forskjell og føler at de når som helst kan åpne øynene. Du kan imidlertid likevel fortsatt være i transe. Du hører alt som før, og mange tenker også like mye som vanlig. Siden transe er en individuell opplevelse er det enklest å si at du vet at du var i transe når du får den effekten du ønsker i etterkant.

 • Kan alle hypnotiseres?

  Nei. Rundt 10% regnes som vanskelig å hypnotisere. De som reagerer minst på hypnose kan imidlertid noen ganger bli flinkere med trening. Hypnose er en treningssak, og man blir flinkere etter hvert. Hypnotiserbarhet er normalfordelt, så noen er mer mottakelig enn andre. Jo smartere du er og jo mer erfaring du har med avspenning, yoga, tantra eller meditasjon, jo enklere er det ofte. Du må også være villig til å følge instruksjonene du får, og faktisk gjøre det du blir bedt om. Gjør du ikke det, blir du heller ikke hypnotisert.

 • Kan du forbli i transe?

  Nei, ikke med mindre du selv har bestemt deg for at det er det du vil, men selv da vil du komme ut av det hvis du skulle sovne eller hvis det skjer noe uventet eller potensielt truende (som f.eks. en brannalarm). Har du ikke fulgt oppvåkningsinstruksjonene kan du vekke deg selv igjen ved å gi deg selv instruksjoner i tankene om å gjøre deg selv mer og mer våken, og så gradvis gjøre det samme som når du prøver å våkne om morgenen etter å ha trykket på slumreknappen noen ganger.

 • Er det noen bivirkninger av å være i transe?

  Dersom du våkner for raskt opp, kan du oppleve hodepine. Dette er ikke noe problem med lydfilene hos oss, siden du vekkes gradvis og forsiktig. Dersom du reiser deg for raskt etterpå kan du bli svimmel pga. den dype avslapningen. Vær derfor forsiktig med det dersom du har lavt blodtrykk. Det er vanlig og normalt å føle seg døsig, trett eller svimmel en stund etterpå. Dette er normalt og er et godt tegn. Det vil gi seg snart.

 • Er det noen som ikke bør gjennomføre denne behandlingen?

  Hypnose er veldig trygt og skånsomt, men noen bør være forsiktig med denne typen behandling. Dersom du har en psykoselidelse eller schizofreni (eller ser/hører ting andre ikke opplever) bør du ikke gjennomføre behandlingen før du har vært helt symptomfri i minst et år. Det er fordi det kan være forvirrende med visualisering dersom du allerede sliter med å skille mellom fantasi og virkelighet. Personer diagnostisert med dissosiasjonslidelser, PTSD eller som har ubearbeidede traumer, bør også vurdere å la være å gjennomføre behandlingen til dette er behandlet. Hvis du har følelser eller minner som du jobber aktivt med å holde unna i hverdagen, kan avslapningen gjøre slik at du kjenner på disse følelsene eller minnene, og det kan være uehagelig på egen hånd. Å oppleve negative følelser underveis på denne måten gjelder for rundt 5% av de som hypnotiseres. Følelser er aldri farlig, men dette kan forstyrre fremgangen din. Takler du avslapningsøvelser vil hypnose imidlertid kunne fungere fint for deg. Du bør unngå å være ruset når du gjennomfører behandlingen hvis du vil ha effekt. Bryter du med noen av disse punktene er det på eget ansvar siden slike forhold er utenfor vår kontroll.

 • Er det trygt?

  Absolutt! Hypnose har vært brukt i århundrer mot alt fra smertelindring til avspenning. I motsetning til hypnose som utføres av ukvalifiserte behandlere i andre settinger er hypnoterapi utført av psykolog et svært skånsomt behandlingsalternativ. Det finnes mange myter rundt hypnose, men de stemmer ikke: Det er du som har kontrollen underveis. Derfor vil også det du sier til deg selv underveis påvirke effekten. Tenker du "dette virker ikke for meg" så er det den beskjeden du gir underbevisstheten din. Fokuser tilbake på hypnotisørens stemme så snart du mister fokus, så kommer du dit du trenger å være.

 • Hva hvis jeg ikke er veldig hypnotiserbar?

  Det er 90% sjanse for at du er blant de som lar seg hypnotisere i tilstrekkelig grad for at du får effekt. Selv de som ikke er veldig mottakelige kan få god effekt, men kan kreve mange flere omganger for å få den effekten som er ønskelig. Da må du rett og slett bare øke dosen ved å lytte flere ganger. Det er fordelen med tilbudet hos oss: Du kan lytte så mange ganger du ønsker, helt til du får den dosen du trenger. Får du fortsatt ikke effekt gir vi deg pengene tilbake om du tar kontakt innen 30 dager fra kjøpstidspunktet.