1. Vi behandler oss selv slik vi har blitt behandlet av andre tidligere

Vi mennesker har en tendens til å behandle oss selv slik andre, og da først og fremst våre omsorgsgivere, har behandlet oss i oppveksten. Hvis andre har avvist følelsene dine, er sannsynligheten stor for at det er nettopp slik du behandler deg selv nå. Og ikke minst: Hvis behovene dine ble ansett som lite viktige, er det stor risiko for at du avfeier dine egne behov, også videre.

Forholdet til deg selv og måten du behandler deg selv på, er det viktigste forholdet du vil ha i løpet av livet ditt.

Det som er kjent føles trygt for underbevisstheten din, den automatiske, overlevelsesorienterte delen av hjernen. Den blåser i om du føler deg bra eller ikke, så lenge du overlever! Derfor er den komfortabel med den dårlige behandlingen fra deg selv - den vet jo ikke om annet. Det kan gjøre egenomsorg vanskelig. Du kan snu dette ved å begynne å behandle deg selv med den samme omsorgen, både fysisk og psykisk, som du burde ha hatt som barn i stedet.

2. Egenomsorg er vanskelig når man er konstant i overlevelsesmodus

Det er mye som kan gjøre slik at man blir gående mer eller mindre konstant i stressberedskap: Alt fra tankene våre til krevende jobbforhold til ting som skjer oss kan aktivere den delen av nervesystemet som skal takle trusler. Dette "stressmoduset" skal egentlig hjelpe oss med å overleve, men hvis det skrur seg på når vi egentlig burde tatt det rolig, kan det slite på kroppen. En konstant stressaktivering over lang tid tapper batteriet, og gjør slik at det ironisk nok blir vanskeligere å ta vare på seg selv når man trenger det som mest.

Langvarig stressaktivering stjeler overskuddet til egenomsorg

Stressaktiveringen kan vise seg som konstant lav-nivå angst, eller en mer utpreget følelse av å være stadig stresset. Når kroppen blir gående i konstant lav-nivå beredskap eller i stressmodus, har man ikke krefter til god egenomsorg. Man har nok med å overleve hverdagen.

3. Oppfatninger som gjør det vanskelig med egenomsorg

Ofte har vi oppfatninger som stopper oss på veien mot god og effektiv egenomsorg. Ta Anna for eksempel. Hun tenkte at hun kom til å bli forlatt hvis hun tok vare på seg selv i stedet for andre. Hun slet seg konstant ut for å ta vare på de rundt henne. Fordi hun ikke klarte å spørre om omsorg, ble det hennes måte å prøve å få omsorg og bli likt på. Dette er bare en av mange ulike oppfatninger vi kan ha som gjør at vi ikke klarer å prioritere oss selv. Kanskje kommer du på tanker og oppfatninger som hindrer deg noen ganger?

4. Du er så fokusert på omgivelsene at du ikke får med deg det som skjer i kroppen din

Hvis man har vokst opp med mye kaos, uforutsigbarhet eller utrygghet i hjemmet, vil det gjøre at man kan bli hyperfokusert på å fange opp signaler fra omgivelsene: Man blir mer utoverfokusert på omgivelsene for å holde seg trygg, enn fokusert på å fange opp signaler fra egen kropp. Vi ser også denne reduserte kontakten med det som foregår inne i seg ved blant annet ADHD.

Du kan måtte trene opp evnen til å fange opp det som skjer inne i deg

Et utoverfokus på omgivelsene har hjulpet deg med å tilpasse deg til omgivelsene en gang i tiden. Men, det kommer med en pris: Du kan få vansker med å fange tegn på hva kroppen din trenger, dine egne følelser og dine egne behov. Hva skjer du ikke klarer å fange opp at du er sulten, trøtt eller tørst, på lave nivåer? Da vil du naturlig nok heller ikke handle på det før det når så intense nivåer at du fanger det opp. Denne evnen til å fange opp det som skjer inne i deg kan trenes opp.

5. Traumer reduserer evnen til å ta vare på seg selv.

Når man sliter med egenomsorg, noe som f.eks. er vanlig etter traumer eller en vanskelig oppvekst, kan man kjenne skam fordi man vet man «burde» tatt bedre vare på seg selv, uten å få det til. I etterkant av traumatiske hendelser er det imidlertid vanlig å utvikle oppfatninger om at det er noe galt med en, at man er defekt eller verdiløs. Slike "skamsår" kan i seg selv gjøre egenomsorg svært vanskelig: Oppfatningene kan gjøre at du tenker at du ikke fortjener egenomsorg, noe som da igjen vil hindre deg.

Du kan forutsi fremtidig fysisk og psykisk helse ved å se på antall belastende opplevelser man har hatt som barn - men du kan forandre fremtiden

Et eksempel på dette i praksis er f.eks. den sterke linken mellom omsorgssvikt og traumatiske hendelser i barndommen, og senere overvekt, diabetes og hjerte - karsykdommer. Samtidig øker risikoen for en lang rekke helseutfordringer hvis man har slike hendelser med seg i bagasjen. Men, dette er ikke skrevet i stein. Jo tidligere du lærer å reprogrammere ettervirkningene av det som har skjedd, jo før kan du stoppe skadevirkningene fra å sette seg.

6. Det kjennes utrygt å gi seg selv omsorg

Traumatiske hendelser, spesielt de som har gått over tid og som har medført kompleks PTSD, har spesielt økt risiko for at man får vansker med egenomsorg. Mange med kompleks PTSD vil kjenne seg igjen i alle disse punktene over! Hvis du har hatt vansker med å ta vare på deg selv i etterkant, er det ikke noe galt med deg. Det som skjedde deg, var derimot galt. Det kan også medføre en følelse av at det ikke bare er ukjent, men utrygt, å gi seg selv omsorg - det blir langt utenfor den underbevisste komfortsonen. Da er det heller ikke rart det er vanskelig.

7. Symptomtrykk og en vanskelig livssituasjon

Jo flere belastninger man har i ryggsekken, jo viktigere er det å ha gode verktøy for å takle vonde følelser på gode måter. Hvis ikke kan ting begynne å virkelig hope seg opp, og vi kan oppleve en lang rekke symptomer på ulike psykiske vansker. Symptomtrykk og generell livssituasjon vil også gjøre det vanskelig å ta vare på seg selv - er du hjemløs og sliter psykisk er ikke en yogatime det første du bruker penger på.

Bli god på å bearbeide vonde følelser på en effektiv måte

Kurs i somatisk prosessering gjør slik at du får en sunn måte å forholde deg til følelsene dine på, og du får også hjelp til å jobbe deg gjennom dem. Det kan være fint hvis følelsene blir så sterke at det er vanskelig å roe dem ned igjen.

8. Når man ikke vet hvordan god egenomsorg ser ut

Mange har heller ikke noe konsept om hvordan god egenomsorg ser ut. Hvis andre ikke har vist oss god omsorg, er det vanskelig å vise det til oss selv. Det kan også gjøre det vanskelig å ta vare på seg selv. For mange er det for mye å skulle gjøre egenomsorg der de er nå. Men, ofte er det fullt mulig å gjøre helt enkle, grunnleggende ting som hjelper for å bygge opp det psykologiske immunforsvaret. Da blir det enklere å stå imot belastninger - noe som igjen kan gjøre det enklere å ta vare på seg selv.

Faktorene som kan gjøre det vanskelig å ta vare på seg selv, kan ramme hvem som helst

Det er lett å dømme andre - eller seg selv - for å slite med å ta vare på seg selv på ulike områder. Det er imidlertid ikke til hjelp. Forskning viser f.eks. at overvektige som møtes med stigmatisering eller negative kommentarer om vekten, går mer opp i vekt enn de som ikke gjør det. La oss derfor gå for å møte hverandre med støtte, empati og medmenneskelighet i stedet. Det kommer vi alle betydelig lengre med.

Vårt kurstilbud: Effektive verktøy for egenomsorg

Når du er klar for å gå videre, er nøkkelen små, håndterbare skritt.