1. Årsak: Umøtte behov

Gjentakende, påtrengende tanker om noe handler ofte om at du har et umøtt behov på et eller annet plan. Dette er hjernens måte å få din oppmerksomhet på, slik at du skal møte behovet. Hvis du for eksempel ikke har spist på 2 dager vil du tenke ekstremt mye på mat, fordi underbevisstheten din prøver å varsle deg om ting. Når vi har plagsomme, gjentatte tanker om noe/noen så handler dette altså om at du har et behov som hjernen prøver å sparke deg i gang med å møte.

Tankene og følelsene dine er aldri tilfeldig

Umøtte behov er altså grunnen til at vi kan bli "besatt" av noe eller noen og det er vanskelig å legge tankene fra seg. Behovet kan være delvis møtt. Hvis du f.eks. har 10 av 10 stort behov for å føle kjærlighet fra noen, og de kun gir deg 3 av 10, så er behovet bare delvis møtt, selv om personen faktisk møter det litt. Avstanden mellom det du trenger og det du faktisk får kan dermed føre til grubling og til nesten tvangspregede tanker hvor man føler at man sitter "fast" på personen. Dette gjelder også i andre situasjoner hvor man ikke klarer å legge fra seg de vonde tankene.

2 årsak: Du har et ekstra stort behov for noe

NB! Behovene våre vil alltid være valide, selv hvis de er ekstra store

Noen ganger hender det at vi har "hull" i behovsbøtta vår, det vil si at uansett hvor mye noen andre prøver å fylle på hullet, så lekker det på en måte ut igjen uten at nivået øker. Da vil vi føle at vi har stadig behov for et eller annet. Andre ganger har vi ekstra store behov for noe fordi hjernen prøver å oppnå mental likevekt. Hvis du for eksempel har følt deg uelsket som barn, vil hjernen prøve å overmøte dette behovet i en lang periode etterpå for å komme tilbake til likevekt igjen. Hjernen kan gå tilbake til mer "normale" behovsnivåer etter hvert, men dette skjer imidlertid først når du jobber med det som ligger under og tetter igjen hullet som lekker i "behovsbøtta."

3. årsak: Underbevisstheten prøver å møte behov i fantasien

En annen årsak til påtrengende tanker er at underbevisstheten bruker fantasier for å få møtt behov. Fantasier utløser litt av de samme følelsene som om de hadde skjedd i virkeligheten. Når man f.eks har kroniske smerter er det ikke uvanlig å ha tanker om å kappe av den smertefulle armen eller hva det måtte være. Da er det en måte å møte behovet for smertefrihet på i fantasien, fordi når armen er borte gjør den ikke vondt lenger på samme måten.

Med andre ord: Har du et ekstra stort behov for noe og det behovet stadig er umøtt, vil du ha vanskelig for å fokusere på andre ting enn det behovet - på samme måte som når du er sulten og ikke har spist på mange dager. Da vil tankene dine kretse rundt det umøtte behovet. Visste du at mye angst og depresjon skyldes nettopp umøtte behov? Følelsene av ubehag er nettopp til for at du skal møte det aktuelle behovet.

4. årsak: Du er redd for at kjerneoppfatninger blir trigget.

Tenk deg at du har en oppfatning av deg selv som ikke god nok og at du er en person som blir avvist av andre. Når du så er på vei inn i en sosial situasjon - inn i en trigger - så vil din indre dialog bli mer og mer hektisk og øke i tempo. Da vil du kanskje merke en lang rekke relaterte tanker som "jeg kommer til å bli avvist," "hva om de ikke liker meg," "jeg kommer til å tabbe meg ut" og lignende. Vi har alle en lang rekke kjerneoppfatninger som kan aktiveres, og når vi er på vei i situasjoner hvor de har blitt trigget før er det vanlig med påtrengende tanker. På kurs i angstmestring lærer du å reprogrammere disse kjerneoppfatningene, slik at de dukker opp langt sjeldnere enn før.

5. årsak: Hjernen prøver å holde deg trygg

Hjernen tester stadig ut scenarioer på tankeplanet for at du skal være forberedt hvis noe skal skje. Den prøver bare å holde deg trygg. Tanker som "pass på dette" fanger ikke nødvendigvis oppmerksomheten din. Men tanker som "dytt gamla foran toget" fanger absolutt oppmerksomheten din. Så tanken "kast babyen gjennom rommet" betyr egentlig "pass på at du holder babyen stødig." Og på samme måte betyr tanken om å dytte noen foran toget, at hjernen din prøver å passe på at ingenting skjer med den gamle damen.

6. årsak: Du er ikke tilstede i øyeblikket

Bekymringer og overdreven planlegging for fremtiden tar deg ut av øyeblikket, og kan skape mye angst. Det kan igjen vise seg som påtrengende tanker som det kan føles vanskelig å bli kvitt. Hvis du har en tendens til å bekymre deg mye er dette en vane du kan ha nytte av å bryte. Dette er noe av det som vi tar for oss på kurset i angstmestring.

7. årsak: Du prøver å ikke tenke på noe

Alle tankene vi har vært innom kan være skremmende. Når vi har tanker som skremmer oss, eller som gjør at vi tror at vi er en forferdelig person, så vil vi ofte prøve å bli kvitt dem. Men har du prøvd hardt å ikke tenke på en rosa elefant i 2 minutter? Jo mer du prøver å unngå å tenke på det, jo mer vil du faktisk tenke på det. Dette kalles negativ prosessering: For at hjernen skal vite hva den ikke skal tenke på, må den først tenke på det. Derfor funker det ikke å prøve å dytte påtrengende tanker og følelser unna. I stedet gjør det bare vondt verre, fordi tankene vil komme stadig tilbake igjen om vi prøver å bli kvitt dem.

Visste du at den mest effektive måten å bli kvitt plagsomme tanker på, er ved å observere dem, uten å tenke videre på dem eller prøve å bli kvitt dem? Du trenger nemlig ikke "bli kvitt" tanker. Det kommer tidsnok en annen tanke, helt av seg selv, uten at du trenger å gjøre noe for at plagsomme tanker skal gå over. Når du slutter å prøve å bli kvitt de plagsomme tankene, så er mye av jobben gjort.

Upassende tanker er normalt!

Tanker om å drepe noen, skade seg selv, skade andre. Upassende seksuelle tanker eller tanker om å sparke babyer og barn. Dette er bare noen eksempler på normale tanker 98% av oss har fra tid til annen. Hvis du til nå ikke har skadet noen eller deg selv og kjenner frykt for å handle på disse tankene, er sjansen stor for at slike tanker bare er en del av de vanlige, normale tankene vi alle har fra tid til annen. Tanker er ikke handling og betyr heller ikke at du kommer til å handle på dem. Det er større grunn til bekymring om du kjenner lyst eller nytelse knyttet til slike tanker (og ikke bare impulser som er en del av tvangstanker). Vi mennesker har alle mulige rare og snodige tanker. Det er helt normalt, og gjør deg ikke til et dårlig menneske på noe som helst vis. Blir tankene påtrengende nok, kalles de tvangstanker. Du kan lese mer om tvangstanker og når det er grunn til bekymring på linken under.