Har du hjernetåke?

Som psykologer ved Psykisk helsenett har vi hatt mange pasienter opp gjennom årene som har slitt med hjernetåke

For mange er hjernetåke et skremmende symptom, blant annet fordi det kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen. Noen ganger oppstår hjernetåke etter klare utløsende årsaker, som for eksempel hodeskader eller infeksjoner. Det er også et vanlig symptom ved en rekke sykdommer. Andre ganger kommer det helt uten noen åpenbar årsak, og da kan det føles enda mer skremmende. Det er imidlertid veier ut. Men, vi har erfart at du ofte må være åpen for å jobbe med problemet fra flere vinkler samtidig for å få bedring.

Hjernetåke kan vanligvis bedres betydelig

Den kan også gå helt over!

Hjernetåke kan vanligvis bedres betydelig, selv hvis det er en del av en fysisk sykdom. Har du en fysisk sykdom som forårsaker hjernetåken må du imidlertid sørge for best mulig behandling av sykdommen i tillegg. Det gir deg best muligheter for bedring av hjernetåken.

Kropp og psyke henger tett sammen

Hjernetåke oppstår ofte sammen med andre fysiske sykdommer eller i etterkant av infeksjoner. Det er sannsynlig at alt dette gjør en mer sårbar for å få bestemte vansker med angst. Diabetes, ADHD, traumer og depresjon er også hyppige årsaker til hjernetåke. Grunnen er at alle disse tilstandene ofte går sammen med nettopp angst, og alle angstlidelser kan også gi hjernetåke. Derfor er det viktig med en helhetlig tilnærming, som tar vare på både kroppen og den psykiske helsen.

Fem steg for å motvirke hjernetåke

Løsningen er å gjøre flere ting samtidig for å bedre hjernetåke

Hjernetåke kan føles vanskelig å komme seg ut av. Det er fordi det er et komplekst problem, hvor vi gjerne må gjøre flere ting - gjerne samtidig - for å få til bedring. Vi anbefaler at du starter med steg 1 og at du booker time hos legen (steg 2) hvis du ikke alt har gjort det. Gå deretter gjennom de andre trinnene samtidig, avhengig av hva du har kapasitet til.

Fjern hjernetåke som kan knyttes til angst

NB! Ved hjernetåke vil du ofte ikke kjenne deg igjen i ordinære angstsymptomer.

Det er ikke kamp/flukt-instinktet som er skrudd for høyt på ved hjernetåke, slik som vi ser ved vanlige angstsymptomer. I stedet er det noen andre instinkter som skrur seg på for mye og gjør at kroppen går i et slags "shut down" modus for å beskytte deg mot fare. Hjernetåke er på et vis hjernens måte å beskytte deg mot det den tror er en fare: Det gjør ikke så vondt å bli spist eller skadet når vi er i en slik tilstand. Det er jo fint i livstruende situasjoner, men veldig upraktisk ellers. Derfor er hjernetåke ofte et tegn på angst.

1. steg: Få verktøyene som kan bedre hjernetåken

Andre vanlige symptomer som ofte (men ikke alltid) oppstår samtidig hvis angst spiller inn, er uklart syn, nummenhet og at det er vanskelig å snakke og tenke klart. Det kan også vanskelig å huske og konsentrere seg. Hjernetåke som er knyttet til angstsymptomer kan fjernes helt. Dette får du hjelp til på kurs i angstmestring: Vi starter med konvensjonelle angstsymptomer, men du får snart med deg verktøyene som kan lette hjernetåken på noen få minutter. Da kan du lette den mens den står på.

Steg 2: Pass på at du også utredes og får behandling for:

Hos Psykisk helsenett er vi psykologer og ikke leger. Med dette forbeholdet på plass, har vi satt sammen en liste over årsaker til hjernetåke. Denne er basert på tilstander våre pasienter har hatt og fått behandling for, som så har bedret hjernetåken.

  • Stoffskiftevansker. Både lavt stoffskifte og Hashimoto har gått sammen med hjernetåke og har igjen bedret seg av riktig behandling.

  • Mangel på vitaminer. Spesielt lavt B12 og jern kan gi hjernetåke, og det samme gjelder for lavt D-vitamin. En enkel blodprøve hos legen kan utelukke disse årsakene.

  • Kronisk betennelsestilstand i kroppen er også noe som bør adresseres ved å gå løs på alle faktorene som bidrar til betennelsen.

  • Autoimmune sykdommer. Flere kan gi hjernetåke, men hjernetåke er likevel et av symptomene du kan påvirke.

  • Flere parasitter kan angripe hjernen og gi kognitive vansker, det vil si vansker med tenkning. Har du reist mye trenger du ikke nødvendigvis ha besøkt veldig dodgy steder for at dette kan være en mulilg årsak.

  • Få synet sjekket. Hvis du sliter med vansker knyttet til lesing og blir veldig trøtt og sliten av lesing, må du samtidig sjekke samsynet. I følge brilleland kan ikke vanlige øyeleger undersøke, diagnostisere eller trene opp samsynet. Undersøkelse og rehabilitering av samsynet gjøres best av samsynsspesialister som er optikere som har videreutdannet seg inne dette feltet. Samsynsvansker rammer minst 10% og er en vanlig årsak til mental utmattelse som kan ligne på hjernetåke.

  • Stopp alle former for alkohol i en periode. Alkohol kan tømme lagrene for visse vitaminer ved overforbruk, som igjen kan gi hjernetåke. Mange har følt seg bedre etter en total alkoholstopp. Har du vært avhengig vil hjernetåke være vanlig i en periode etter du har sluttet.

Steg 3: Få bedring i tarmhelsen din

Samtidig som du jobber med å fjerne hjernetåke som eventuelt er knyttet til angst, kan det være nyttig å ta en titt på kostholdet ditt. Hjernetåke har de siste årene blitt linket mer og mer opp til vansker knyttet til mage - og tarmfloraen. Det første vi gjør når vi får inn pasienter med dette symptomet er å be de ta en nærmere titt på kostholdet, og eliminere prosessert mat så langt som overhodet mulig. Middelhavskosthold er ikke bare bra for tarmfloraen og psykisk helse, men er også det kostholdet man lever lengst på.

Hva med gluten og sukker?

Flere av våre pasienter har blitt helt kvitt hjernetåken av å jobbe med angsten. Andre har måttet eliminere gluten samtidig for å komme helt i mål.

Hvis du ikke opplever bedring i løpet av noen måneder, kan det være nyttig å kjøre en elimasjonsdiett i en periode for å se om gluten bidrar til hjernetåken. Så kan du legge det til igjen, og se om du merker forskjell. Å gå systematisk fram er viktig for å unngå å utelukke ting fra kostholdet som ikke nødvendigvis må utelukkes. Å kutte ut sukker i maten har vært langt mer vellykket for å bli kvitt hjernetåke for flere av pasientene våre. Vanligvis har dette fungert best hvis man samtidig har adressert angsten. Da er det ofte mindre behov for et restriktiv kosthold på sikt.

Steg 4: Få kroppen systematisk inn i hvilemodus

Kun 15 minutter 4-7 ganger i uken kan gi betydelig bedring

Nervesystemdysfunksjon er gjerne et result at av at man har tilbrakt for mye tid med kroppen i det som kalles det sympatiske nervesystemet. Dette nervesystemet er det som gjør oss klar til dyst, som aktiverer oss og som gjør oss stresset og klar til kamp eller flukt. Hvis dette moduset har gått over tid, uten nok tid til hvile for å balansere, vil du kunne oppleve en lang rekke plagsomme symptomer. Hjernetåke er bare et av mange symptomer på at det er her skoen trykker. For mange er det vanskelig å bedre hjernetåke uten å rette opp i dette problemet. Da bedres ikke bare hjernetåken, men også andre symptomer du måtte ha på stress.

Steg 5: Bli god på egenomsorg og optimaliser søvn

Regelmessig trening har hatt god effekt for flere av våre pasienter som har slitt med hjernetåke. En annen ting som har vist seg å være svært viktig, er å få til bedring i søvnvansker. Hvis du sliter med vansker med å sovne, du våkner for mange ganger i løpet av natta eller våkner for tidlig uten å sovne igjen, kan du ha insomni. Dette kan behandles. Kronisk smerte kan også medvirke til hjernetåke. Kronisk betyr imidlertid langvarig, ikke permanent. Hvordan du har det psykisk påvirker hvor intenst smerten oppleves. Det kan derfor være smart å ta tak i eventuelle psykiske plager eller bare bedre evnen din til å takle vonde følelser. Det gir mindre smerte på sikt, som igjen kan lette hjernetåken.