Når er egenomsorg viktig?

Egenomsorg er spesielt viktig hvis du jobber i omsorgsyrker eller med andre mennesker. Disse yrkene har spesielt stor sårbarhet for utbrenthet. Her er risikoen faktisk så stor at du må ha gode, forebyggende rutiner på plass: Det hjelper ikke nok å elske jobben sin. Det er også spesielt viktig med egenomsorg i krevende og stressende perioder og i kriser. Da kan du komme deg gjennom krevende situasjoner, uten å gå tom, på veggen eller bli så utslitt at du ikke har noe å gi til andre.

Start enkelt: Egenomsorg handler om å møte egne behov

Egenomsorg trenger ikke være komplisert, dyrt eller krevende: På dager hvor du har det tøft eller kjenner deg ekstra stresset eller emosjonelt opprørt, kan det være lurt å sørge for at grunnleggende overlevelsesbehov er møtt. Det samme gjelder hvis egenomsorg er ekstra vanskelig for deg. Alt føles betydelig verre når overlevelsesbehovene våre ikke er møtt.

Steg 1: Møt overlevelsesbehovene

Kanskje har du lagt merke til at du tåler mer på dager hvor du har spist og drukket nok? Og ikke minst: Har du merket hvordan du er mer motstandsdyktig mot påkjenninger på dager hvor du har hatt god søvn? Start med å sjekke inn med grunnleggende, fysiske behov.

  • Har du spist? Regelmessige måltider til faste tider gir ofte bedre fungering, og er lett å glemme når vi er fokusert utover mot omgivelsene og ikke

  • Har du drukket nok? Sørg for at du får i deg nok drikke.

  • Har du dusjet? Selv på dager hvor vi kun har lyst å holde sengen, vil det å dusje kunne hjelpe og løfte humøret.

  • Tar du medisiner som har blitt utskrevet til deg slik de skal?

Steg to: Sørg for å lade batteriene

Neste steg er å sørge for nok avkobling. Har du gode rutiner som gjør slik at du kan lade batteriene dine, mest mulig effektivt? Bruker du lang tid på å hente deg inn igjen, selv om du hviler mye, er svaret nei. Med gode rutiner tar det under 20 minutter å hente seg inn igjen i de fleste tilfeller. Målet er å holde kroppen mest mulig i hvilemodus, mesteparten av dagen. Hvilemodus vil si indre ro og fravær av stressresponsen i kroppen, ikke nødvendigvis at du ligger i senga.

Prioriter søvn i krevende perioder

Har du gode rutiner for søvn, slik at du sover godt om natta? Hvis du ikke sover godt og har vansker med stadige oppvåkninger eller lang innsovningstid, kan du ha insomni. Det vil gjøre slik at du tåler mindre før belastninger oppleves som mer overveldende. Hvis du kjente deg igjen i dette, kan du sjekke ut gratiskurset vårt om søvn, eller kurset om søvnmestring når du er klar til å gjøre noe med søvnvanskene.

Steg 3: Emosjonelle behov

Ofte er å dekke overlevelsesbehovene alt som trengs for god nok egenomsorg. Men, hvis du mestrer dette og må stå under stress over tid, er det viktig å også sjekke inn med emosjonelle behov:

Etter overlevelsesbehovene er møtt, er det viktig å fokusere på å få møtt de viktigste emosjonelle behovene dine. Veldig mange er ikke klar over hvilke behov dette er snakk om, og vil dermed oppleve at de ikke er i nærheten så tilfredse som de kunne vært. Å kjenne til disse behovene er viktig slik at du både kan møte dem selv, og kommunisere dem til andre.

Lær deg å overvinne vonde tanker og følelser

Å lære å endre vanskelige tanker og følelser er noe av det viktigste for å ha et sterkt psykologisk immunforsvar: Da skal det betydelig mer til før du kjenner emosjonell smerte og lidelse. Det er mye god egenomsorg i akkurat det. Kursene iblant annet angst – og depresjonsmestring, hjelper deg med akkurat dette, og gir deg ferdigheter som kan brukes også i hverdagen generelt. Kurset i somatisk prosessering hjelper deg til å jobbe deg gjennom vonde følelser på sunne måter.

Egenomsorg vil føles mer komfortabelt etter hvert

I en tidligere artikkel har vi sett på mange faktorer som kan hindre oss i god egenomsorg. Det kan til og med kjennes ubehagelig, ukjent og utrygt ut å skulle gi oss selv den omsorgen vi ville gitt til en annen person. Ved å trene på å stå i ubehaget vil hjernen din bli mer komfortabel med egenomsorg på sikt. Nøkkelen er derfor små, håndterbare skritt.