Ensomhet er normalt når vi ikke føler oss emosjonelt nær andre mennesker

Vi mennesker har utviklet oss som sosiale skapninger. Det er slik vi får mange av de grunnleggende behovene våre møtt. Vi kan møte behovene våre langt på vei selv også, men mange av behovene fylles bedre opp av andre enn av oss selv. Vi er ikke bare bygget for å være sosiale, men også for å knytte oss til andre mennesker. Dersom du føler behov for å ha flere venner i livet ditt, du føler deg ensom eller foretrekker å ha mennesker rundt deg, så er du altså verken unormal eller rar. Dette forteller om et behov for sosial og emosjonell kontakt med andre mennesker, som er et av våre grunnleggende sosiale behov.

Ensom handler ikke om hvor mange du har rundt deg

Kjenner du deg ofte ensom, selv om du kanskje har folk rundt deg? Eller føles det som om alle andre har flere venner enn deg? Kjenner du savnet etter sosial kontakt? Eller er ikke nettverket ditt så stort som du skulle ønske? Ensomhet kan ha mange former, og handler først og fremst om å lengte etter kontakt med andre mennesker. Det er når kvaliteten på relasjonene våre ikke er gode nok at vi føler oss ensomme. Derfor kan man fint være ensom midt i en folkemengde eller med mange mennesker i livet vårt.

Mer enn 3 av 5 føler seg ensomme: Hvis du tror ensomhet betyr at noe er galt med deg, så er det i tilfelle noe galt med flesteparten av oss!

Mange tror at det er noe galt med dem fordi de er ensomme, men vanligvis er det ikke noe mer galt med deg enn med andre. Og selv personer det er "mye galt med" kan bygge vennskap og slippe å føle seg ensomme. Det handler om å ha de riktige ferdighetene og om å kunne løse konflikter som oppstår på en god måte. Mange har bare ikke fått muligheten til å lære seg hva som skal til. Som voksen kreves det andre ferdigheter for å etablere vennskap enn som barn, og disse ferdighetene kan du lære. Det er ikke noe galt med deg om du ikke har lært deg å sykle. Du har bare ikke trent opp akkurat den ferdigheten. Slik er det med ferdighetene som kan bringe deg ut av ensomheten også.

Type 1: Situasjonell ensomhet

Ensomhet kan være situasjonell, det vil si at den først og fremst er knyttet til omstendighetene. Det kan handle om å ikke snakke språket ordentlig, å ha flyttet til et nytt sted, å være i utlandet over tid eller å være isolert på grunn av for eksempel kronisk sykdom. Andre ganger handler det om å ha mistet kontakten med tidligere venner, at gamle venner blir opptatt med andre ting eller at man rett og slett flytter til et nytt sted. Her kan du ha nytte av å lære mer om verktøyene og kunnskapen som må til for å etablere vennskap. Ved situasjonell ensomhet kan det være litt krevende å komme i gang å etablere nye vennskap, men du har ikke noen frykt som hindrer deg i å ta kontakt med andre.

Ønsker du deg ut av ensomheten? Eller vil du kanskje bare ha flere venner?

Mange kan kjenne på situasjonell ensomhet på ulike tidspunkt i livet. Situasjonell ensomhet kan vare i årevis hvis du ikke får verktøyene til å gjøre noe med det, noe du får på dette kurset i vennskapsbygging. For mange tar det årevis å bygge et nytt nettverk på egen hånd, med mindre de lærer seg noen effektive verktøy som gjør prosessen langt raskere og mer effektiv. Dette kan kurset i vennskapsbygging hos oss bidra med.

Type 2: Kronisk ensomhet

NB! Kronisk betyr langvarig, IKKE permanent. Også kronisk ensomhet kan snus!

Kronisk ensomhet er når følelsen av ensomhet har vært en vedvarende del av livet. Samtidig har du gjerne tanker og følelser som hindrer deg i å ta kontakt med andre, eller som gjør at relasjoner ofte tar slutt. Denne typen ensomhet er oftere knyttet til at man har kommet inn i visse mønstre som gjør slik at man ikke klarer å bygge de relasjonene man ønsker seg. Tanken på å skulle ta kontakt med andre kan virke skremmende eller uovervinnelig. For noen handler dette om sosial angst, frykt for avvisning, tidligere vonde erfaringer eller om relasjonelle vansker. Andre har vansker med å være sårbar, og lar derfor aldri andre se bak masken. Det kan igjen bidra til at man aldri føler seg sett, noe som opprettholder ensomheten.

Ensomheten kan få oss til å tro at andre ikke vil ha noe med oss å gjøre. At vi vil bli avvist, eller at vi ikke vil klare å bygge de relasjonene vi ønsker uansett. Den store ironien er at dersom vi tror på disse tankene, så blir vi enda mer ensomme. I stedet for å ta handling på ensomhetsfølelsen ved å bli mer sosial, risikerer vi å bure oss inne. Veien ut av kronisk ensomhet handler om å utfordre vanskelige tanker som kommer i veien, reprogrammere uheldige sirkler som gjør det vanskelig å ha gode relasjoner, samt å aktivt bygge relasjoner og vennskap.

Kronisk ensomhet handler ofte om følsomhet for avvisning

Ved angst i sosiale situasjoner bør du ta kurset i angstmestring i tillegg

Når vi avvises av andre mennesker, spesielt personer som står oss nær, er det altså ikke rart det føles vondt. Hjernen din, som er bygget for å hjelpe deg med å overleve, opplever avvisningen som det samme som at du støtes ut av flokken. En gang i tiden var det tilsvarende en sikker død. Det er derfor helt naturlig å være redd for avvisning. Dette er bare ett av mange tankemønstre som ligger bak kronisk ensomhet. For mange er mønstrene knyttet til kronisk ensomhet relatert til angst i sosiale situasjoner. På kurs i angstmestring lærer du om reprogrammering av vonde tanker, så vel som om hvordan du kan overvinne sosial angst.