Hjelpetelefoner

Her finner du en rekke hjelpetelefoner. Vær oppmerksom på at personene i andre enden ikke nødvendigvis er fagpersoner.  


  • Mental helses døgnåpne gratistelefon: 116 123.
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 
  • Vold og overgrep: 116 006.
  • Kirkens SOS krisetelefon: 224 00 040. 


NB! Telefonnummer kan forandres. Ta kontakt med oss dersom du ikke kommer til riktig sted, slik at vi kan holde lista oppdatert. 

Trenger du hjelp der du bor?

Dersom du har selvmordstanker, dersom du ser eller hører ting som andre ikke ser eller har store vansker med rus, trenger du hjelp der du bor. Da er det viktig å ha fagpersoner rundt deg som kan følge deg opp, ettersom vi ikke er en akutt-tjeneste og heller ikke kan følge opp slike ting på en god måte. Kursene hos oss er dokumentert effektive mot psykiske plager, men ved slike utfordringer trenger du et godt støtteapparat rundt deg i tillegg. Fastlegen og helsetjenesten i kommunen er første stopp ved slike utfordringer.

Foretrekker du å skrive i stedet?

Har du selvmordstanker eller selvmordsplaner?

Ved selvmordstanker er det viktig at du får oppfølging der du bor. Du kan gjerne ta kurset i depresjonsmestring hos oss samtidig: De fleste opplever stor emosjonell lettelse innen modul 4. Det er imidlertid essensielt at du samtidig får oppfølging der du bor, ansikt-til-ansikt. Ved selvmordsplaner er det viktig å ta kontakt med enten fastlege, legevakten (116 117) eller 113. Ambulerende akutt-team er tilgjengelig mange steder og kan komme hjem til deg om du foretrekker det.

Husk at de fleste vonde tanker virker mindre troverdig når man ikke lenger er emosjonelt opprørt. Spør deg selv om dette: Kan du vite 100% sikkert at det du tenker som gir deg emosjonell smerte, er 100% sant? Hvis ja: Gå ut og møt behovet som ligger under ved å gjøre det som kan gi deg lettelse (også på lang sikt). Hvis nei - da er sannsynligheten stor for at vi kan hjelpe deg videre.

Hva kan du gjøre hvis du har fått avslag på behandling for psykiske plager i det offentlige?

Her har du flere muligheter: Du kan spørre legen om oppfølging i kommunen i stedet. Kommunene er pliktige til å ha et tilbud for psykisk helse. Mange steder er imidlertid kommunal oppfølging preget av støttesamtaler mer enn faktisk dokumentert effektiv behandling. Hvis du ikke lærer verktøy for å endre vanskelige tanker og følelser, vil du raskt bli sittende på stedet hvil.

Hvis du har råd til privat psykologbehandling, er det imidlertid ikke behov for henvisning via fastlege. Det er heller ingen venteliste i de aller fleste tilfeller, med unntak av hos svært populære psykologer. Vanligvis koster en time hos privatpraktiserende psykolog 1500 kr og oppover.

Kurs hos oss innen psykisk helse tilsvarer et komplett behandlingsløp hos psykolog. For mange er dette det beste alternativet. 

Har du ikke råd til kurs hos oss, men kunne tenke deg å være frivillig? Skriv til oss og fortell litt om situasjonen din. Våre frivillige som er i en vanskelig økonomisk situasjon får tilgang på kurs hos oss, og er samtidig med på å hjelpe andre.

Om psykisk helsenett

Hos Psykisk helsenett kan du få hjelp til alt fra selvutvikling til vanlige psykiske plager og utfordringer. Vi gjør dette gjennom nettbaserte selvhjelpskurs. 

Psykisk helsenett er en frivillig organisasjon som er ledet av psykologspesialister og psykologer. Vi har også med oss engasjerte frivillige med variert fagbakgrunn. Det er våre frivillige som holder hjulene i gang og som bidrar til at vi kan hjelpe enda flere.

Er ventetiden for å få hjelp ansikt-til-ansikt for lang?

Over 50% trenger ikke psykologbehandling etter å ha gjennomført de første kursmodulene

Ventetiden for å få hjelp i spesialisthelsetjenesten i det offentlige er vanligvis mer enn 9 måneder, som regel nærmere ett år. Det kan være lenge å gå med både angst og depresjon: Begge deler kan bli verre i mellomtiden, og jo lengre man går ubehandlet, jo lengre tid tar det å komme seg. Kurs hos oss er ofte et godt alternativ i ventetiden: Over 50% av de som fullfører bare de første modulene av kurs som tilsvarer våre, oppgir at de ikke lenger trenger behandling. Vi ser vanligvis stor bedring rundt modul 4 hos våre kursdeltakere.

Takk