Kan du egentlig bli helt angstfri?

Er det egentlig mulig å bli helt angstfri? Og hva ville egentlig skjedd hvis det faktisk skjedde? Vi kan gi deg svaret allerede her: Livet ditt ville blitt kort og sannsynligvis fullstendig ødelagt dersom du aldri kjente angst igjen. Men hvorfor er det egentlig slik? Hvorfor har vi angst, når angsten er en slik ubehagelig følelse? Og kan det være noe positivt med angst?

Synes du det er interessant å lære mer om angst? Noe av informasjonen du lærer mer om nå er hentet fra kurs i angstmestring hos oss i Psykisk helsenett.

Fra frykt til angst

 • Frykt er en normal og nyttig følelse

  Frykt er den intense følelsen som gjør deg klar til dyst, til å kjempe, flykte eller underkaste deg for å forhåpentligvis unnslippe mer skade. Den setter i gang uttallige endringer i kroppen din, slik at du skal kunne håndtere trusselen som oppstår og reagere raskest mulig.

 • Frykten skaper endringer i kroppen

  Tenk deg at en bil kommer brått mot deg, i altfor stor fart. Da er det nettopp frykten og de fysiske reaksjonene den starter i kroppen som hjelper deg å hoppe unna og reagere i tide. Musklene har energi nok til at du unnslipper den farlige situasjonen.

 • Angst er frykt i trygge situasjoner

  Hopper du unna en bil i fart, oppleves de fysiske reaksjonene i kroppen som forståelige. Men, når de samme kroppslige reaksjonene oppstår i en situasjon som egentlig er trygg, er det intenst ubehagelig. Da snakker vi ikke lenger om frykt, men om angst.

Angst er når kroppens overlevelsesinstinkter skrus på

...problemet er bare at det skjer på feil tidspunkt:

Når kroppen ikke lenger vet forskjell på et møte på jobben og et ansikt-til-ansikt-møte med en tiger, kan de samme kroppslige reaksjonene som når vi er redde oppleves som intenst ubehagelige. Det samme gjelder dersom vi reagerer sterkere enn det situasjonen skulle tilsi eller på måter som ikke er til hjelp for oss. Da blir den samme følelsen i stedet til en uønsket, invaderende følelse som er høyst uvelkommen. Angsten er et faktum.

Angst er ubehagelig, men nyttig

Angst er i utgangspunktet en helt normal følelse, på samme måte som tristhet, sinne, irritasjon eller kjedsomhet. Følelser er en viktig del av signalsystemet vårt og kan si oss noe om hva som er viktig for oss og hva vi trenger å gjøre. Selv ubehagelige følelser er derfor ikke egentlig utelukkende negative, selv om det føles slik, siden de har en viktig funksjon. Det gjelder for angsten også: Den sier fra om at vi har oppfattet noe som truende for oss, enten fysisk eller psykisk. Psykiske trusler er ting som kan være truende mot hvordan vi ser oss selv, mot vår sosiale status eller mot ting som er viktig for oss.

Du kan ikke bli kvitt bare de negative følelsene dine

Følelsene våre er en pakkeløsning:

Det er ikke mulig å fjerne, gjøre seg bedøvd eller nummen for bare de såkalte «negative» følelsene. Prisen for å kunne kjenne de gode følelsene er at vi i blant må kjenne på de vonde. Følelsene til oss mennesker er en slags pakkeløsning, på godt og vondt.

Noen mennesker klarer riktignok å gjøre seg nummen seg mot følelser generelt, men prisen for å ikke kjenne negative følelser er at man også mister de positive. Da føler man seg «flat» og mister også ofte litt av livsgnisten og gleden over livet, siden følelser er det som gir oss vitalitet og glede i hverdagen.

Angsten er både en normal følelse og samtidig en del av varslingssystemet vårt om mulige farer. Du kan derfor ikke bli kvitt all angst helt, på samme måte som du ikke kan «bli kvitt» andre negative følelser. Følelser har ingen av-knapp sånn uten videre: De bare kommer, helt av seg selv. De kan du ikke noe for.

Du er ikke dømt til å ha plagsom angst

Ikke fortvil: Håpet er ikke ute!

Dette betyr ikke på noen som helst måte at du er dømt til å ha angst eller andre vonde, negative følelser i plagsomme mengder. Du kan lære å påvirke hyppigheten, styrken og hvor plagsom angsten er, men helt angstfri er det urealistisk å bli. Det er imidlertid stor forskjell på å kjenne deg engstelig en gang i året og plagsom angst som begrenser deg i hverdagen!

Visste du at det er veldig bra at du ikke kan bli angstfri?

Angst er heldigvis ikke bare negativt.

 • Angsten gjør oss skjerpet og våken

  Angsten gjør oss skjerpet og våkne når vi har sovet dårlig før f.eks. et jobbintervju, slik at vi likevel presterer godt. Angst har også motivert mange ellers bedagelig anlagte studenter til å plukke frem bøkene og lese til eksamen. Den har også holdt dem våken gjennom selve eksamen!

 • Angsten kan holde oss trygge

  Angsten kan også beskytte oss mot farer ved at vi ser oss om før vi går over veien. Den kan også hindre oss i å gjøre og si dumme ting. Den kan f.eks. hindre at du er like avslappet med sjefen som du ville vært med kompisene dine. Kanskje er det ting du ville sagt til dem som det er best at sjefen din aldri får høre?

 • Angsten gjør at vi tar handling og forbereder oss

  Angsten kan også være med på å fortelle oss at noe er viktig for oss og varsle oss om at vi bør forberede oss. Slik kan den få oss til å trene på presentasjonen vår og dermed gjøre det bedre enn om vi bare tatt den på sparket. Angsten kan altså motivere oss til å forberede oss og til å handle.

Men finnes det noen positive sider med å ha angst?

Ja, vi vet at sterk angst suger.

Personer med angstlidelser scorer høyere på empati og intelligens enn andre. Personer med angst reagerer også raskere i en krise og er mindre utsatt for ulykker enn andre. De er ofte mer kreative enn andre. Det kreves for eksempel en god del kreativitet for å kunne forestille seg alt som kan gå galt, som er en vanlig tankemåte mange plages med når de har angst. Alt dette er egenskaper du kan beholde selv om du tar tak i angsten og får den ned på et nivå hvor den ikke skaper problemer for deg.

Alle normale mennesker kjenner angst i større eller mindre grad

Kjenner du noen som tilsynelatende aldri kjenner angst? Det kan godt være at de har mer angst enn det som kan observeres direkte. Noen kan ha sterk grad av angst, uten at det er synlig for andre i det hele tatt. Hvor mye angst man viser og hvor mye angst man har, er ikke nødvendigvis noe som henger sammen. Mange har lært seg å undertrykke synligheten på angstreaksjonene i stor grad. Mange vet heller ikke at det de opplever er angstsyptomer. De vil derfor svare at de ikke opplever angst, selv om de egentlig gjør det uten å være klar over det.

Det kan bli problematisk hvis man aldri kjenner angst

Noen mennesker har imidlertid vanskelig for å kjenne angst. Før du nå ønsker altfor hardt at du var en av dem, kan vi legge til at dette gjelder spesielt for personer med antisosial personlighetsforstyrrelse. Ja, nettopp: De som populært sett ofte omtales som psykopater kjenner angst i svært liten grad. 

Angst gjør slik at vi retter oss etter beskjedene vi får, mye fordi de fleste av oss synes det ubehagelig å få kjeft eller irettesettelser. Når man mangler frykt eller angstreaksjoner knyttet til negative reaksjoner eller straff, blir det også vanskeligere å lære hva som er riktig og galt, og hva som er lurt å gjøre. Det kan forklare hvorfor så mange psykopater ender opp i fengsel eller med oppførsel som er skadelig for andre: Den kroppslige følelsen som sier at «dette er ikke lurt å gjøre» kan være vanskelig for dem å få tak i.  

Den andre gruppen som ikke kjenner angst, er de som har fått en hjerneskade som har rammet angstsenteret i hjernen.

Hvor farlig er det å ikke kjenne angst?

Når noen ikke kjenner angst, er sjansen stor for risikoatferd eller for å havne i potensielt alvorlige ulykker siden man mangler et viktig signal om mulig fare. Man får heller ikke reagert i tide hvis man er i farlige situasjoner. De gangene angsten plager deg nok til at du drømmer om å få hjerneskade på angstsenteret i hjernen slik at du kan bli angstfri, kan du derfor minne deg selv på dette:

Angsten kan riktignok være ubehagelig og forstyrrende, men som alle andre følelser har den en viktig funksjon ved at den passer på å varsle oss om mulige farer. Samtidig aktiverer angsten kroppen slik at vi skal være best mulig i stand til å håndtere de farene. Studier viser at personer som kjenner angst lettere unngår alvorlig ulykker enn personer som ikke kjenner angst. Problemet er derfor ikke angsten i seg selv, men de gangene der angsten blir større enn det situasjonen skulle tilsi.

Angsten kan håndteres og mestres

Du kan få det betydelig bedre

Vi kan altså ikke vaksinere deg mot angst, slik at du aldri kjenner angst igjen. Men, du trenger ikke finne deg i at angsten påvirker humør, livskvalitet, arbeid eller hverdagen din. Du kan også få angsten langt mindre intens enn den kanskje er nå. Vi kan hjelpe deg ved å gi deg verktøyene du trenger for å påvirke angsten, slik at den kommer ned på normale nivåer. Når angsten knapt spiller en birolle i livet ditt, vil du kunne få frihet til å gjøre det du ønsker å gjøre.

Ta kontroll over angsten før den tar mer kontroll over deg: Nettkurs i angstmestring er utviklet av psykologer og er basert på dokumentert effektiv behandling.

Kurset i angstbehandling vil gi deg:

Hvordan blir livet ditt uten plagsom eller forstyrrende angst? Hvordan vil livet ditt være i fremtiden om du ikke gjør noe?

 • Trygghet på at angsten ikke er farlig på noen som helst måte, slik at den ikke stopper deg fra å gjøre det du vil gjøre.

 • Verktøyene til å påvirke angsten når den kommer, slik at du slipper angstnivåer som er for høye til at angsten kan være nyttig for deg.

 • Du lærer også å endre vanskelige følelser generelt, slik at du kan redusere sannsynligheten for angst betydelig. Når færre situasjoner gir deg angst, vil livskvaliteten din øke.

 • Dyptgående psykologisk kunnskap slik at du kan arbeide med de grunnleggende oppfatningene av deg selv og andre som ligger bak angsten. Det vil gi deg varig endring og forebygge tilbakefall.

 • Økt selvtillit og økt tiltro til at du mestrer en lang rekke situasjoner, slik at du kan utfordre deg selv eller gå inn i situasjoner uten angst.

 • Redusert angst vil påvirke livet ditt på mange ulike måter. Du vil kunne oppleve at du sover bedre, har økt energi, bedret konsentrasjon og hukommelse. Mange opplever også mindre smerter og mageproblemer.

Tips til best mulig psykisk helse fra våre psykologer

Takk