Hvorfor kommer angsten når den gjør?

Det er alltid en årsak til at angsten kommer når den gjør. Angsten har imidlertid lite å gjøre med situasjonen du faktisk er i, selv om du kanskje opplever aldri så mye angst når du er i den. Så hvorfor kommer angsten når den gjør, og hvorfor varierer den i intensitet? Kanskje har du også lurt på hvordan noen kan gjøre ting som ville vært svært skremmende for de fleste av oss, uten å kjenne angst i det hele tatt? Alt dette skal vi se på nå.

Kurs i angstmestring

Informasjonen du lærer videre er hentet fra

Hvorfor kommer angsten når den gjør?

Om du får angst eller ikke, er avhengig av to faktorer:
1) Om du anser situasjonen du er i (eller det du tenker på som utløser angsten) som truende for deg på en eller annen måte, og
2) om du tror du klarer å mestre eller håndtere denne situasjonen.

Tror du at du mestrer situasjonen, vil selv krevende situasjoner ikke utløse angst. Hvis du undervurderer hva du kan mestre, eller tror at du ikke kan mestre situasjonen av en eller annen grunn, kan selv en lite truende og ganske uskyldig situasjon kunne utløse sterk angst.

Med andre ord: Jo større vi opplever at gapet er mellom trusselen og vår evne til å mestre den, jo verre blir som regel angsten.

Trond er frivillig og gjennomfører mange krevende redningsoperasjoner i farlig terreng. De første gangene han var ute på oppdrag, kjente han så høy grad av angst at det var vanskelig å fungere i situasjonen. Den naturlige frykten var blitt til problematisk angst. Systematisk og realistisk trening gjorde imidlertid at han fikk stadig mer tiltro til seg selv og til at han kunne det som skulle til for å håndtere også «ekte» redningsoperasjoner. 

Etter hvert som Trond ble mer erfaren, så han fortsatt på noen av situasjonene han skulle inn i som livsfarlige. Det ville nok også de fleste syntes i samme situasjon: Redningsoperasjonene var noen ganger alt som stod mellom liv og død for de som trengte dem. Han opplevde imidlertid i større grad at han kunne håndtere situasjonene. Angsten hans gikk derfor ned, selv om situasjonen objektivt sett var den samme. Den dag i dag går han inn i situasjoner som ville skremt vettet av hvem som helst, uten at han kjenner angst i forstyrrende grad.   

Tenk gjerne over situasjonene hvor du opplever angst. Stemmer det for deg at de situasjonene handler om noe som er truende på en eller annen måte? Og at du ikke er helt sikker på om du hadde mestret situasjonen, eller at du ville opplevd den som veldig belastende om den hadde skjedd? Noen ganger vil bare det å være bevisst på at du kanskje undervurderer deg selv, være med på å redusere angsten. Kanskje har du klart lignende situasjoner før?

Situasjonene som oftest utløser angst

Moderne «trusler» som utløser angsten er ikke nødvendigvis fysiske trusler. Trusler mot vårt eget selvbilde og mot hvordan vi ønsker å fremstå for andre ligger langt oftere bak angst. En tanke om å ikke være god nok, ikke strekke til, bli utstøtt eller avvist, ikke være verdifull nok eller å ikke mestre kan være vel så truende i dagens samfunn som eventuelle fysiske farer vi ser for oss. Bekymringer er spesielt effektive på å utløse angst, og det samme gjelder for situasjoner hvor vi tror vi kan komme til å oppleve skam, ydmykelse, tap av ansikt eller å miste kontrollen.

Når du tenker over situasjonene som gir deg angst, er det kanskje nettopp en slik frykt som egentlig ligger bak? Det er kanskje ikke den sprøyta, den åpne plassen eller edderkoppen i seg selv som skremmer deg. Det er det situasjonene betyr for deg i form av tankene de utløser, som er viktig. Hvis den åpne plassen betyr at du kommer til å miste kontrollen og tabbe deg ut foran masse mennesker, er det langt mer forståelig at angsten kommer.

Trond var på mange måter heldig. Han klarte å unngå de vonde sirklene som mange setter seg fast i når de får angst. Dermed kunne angsten gå over med trening på de vanskelige situasjonene, slik at han ble trygg på at han faktisk mestret dem. For de som har satt seg fast i de vonde sirklene slik at angsten har blitt et mer vedvarende problem, må det imidlertid mer til for å bli angstfri. Dette er noe av det du lærer mer om på kurs i angstmestring hos oss ved Psykisk helsenett, eller i tradisjonell angstbehandling.

Angstoppskriften

"Oppskriften" på angst er dermed følgende: Angsten kommer når den gjør fordi du har tanker om noe som skremmer deg, samtidig som du ikke er tilstrekkelig trygg på at du klarer å mestre den aktuelle situasjonen. Kjenner du deg igjen? Du kan ikke noe for disse tankene. Mange har også hatt vonde opplevelser i livet som har gjort at de har mistet tiltroen til hva de selv kan mestre.

Situasjonene du frykter er ikke årsaken til angsten

En person som blir engstelig av å gå i butikken, og en person som elsker å gå i butikken, har ulike følelsesmessige reaksjoner fordi de har ulike tanker om det å gå i butikken. Tenker du: "Hjelp, jeg kommer til å miste kontrollen og alle vil se på meg!" vil du føle angst. Tenker du "dette blir gøy!" vil du kjenne noe helt annet - fortusatt at du mener tankene og tror på dem, da. Tankene våre er tett forbundet med følelsene våre. Dette vil si at det ikke er situasjonen du frykter som egentlig er problemet når du får angst.

Tankene dine skaper angsten din

Angsttankene skremmer oss og får oss til å tro at vi ikke mestrer

En person med og uten tannlegeskrekk vil vurdere det å gå til tannlegen som to vidt forskjellige opplevelser med tanke på hvor truende de er. Den første har kanskje tanker om at besøket vil være svært smertefullt og ubehagelig. Den andre har kanskje tanker om at det vil hjelpe mot tannpinen og at det vil være raskt overstått uten for mye ubehag.

Det er altså ikke egentlig situasjonen i seg selv som gir deg angst, men det du tenker om den. Det er kanskje logisk, for hvis situasjonen kunne «gi» noen angst sånn helt uten videre, ville jo kanskje alle reagert likt i den samme situasjonen. Det er sannsynligvis ikke tilfelle, og kanskje reagerer du også noe ulikt fra gang til gang?

Du kan ikke noe for de tankene som gir deg angst. De er automatiske, det vil si at de oppstår spontant, uten at du kan noe for dem. Du kan heller ikke noe for å stoppe dem, med mindre du får de riktige verktøyene gjennom angstbehandling. Du kan derfor ikke noe for angsten når den kommer. Samtidig kan du lære deg å påvirke angsten, men det trenger de fleste hjelp til hvis angsten har begynt å ta over hverdagen.

Tankene som skaper angsten
Ofte kan disse tankene som gir oss angst være lynraske, og de går ofte under radaren fordi vi blir så mye mer oppfatt av følelsen de utløser. Men, de er der likevel, og kan dermed trigge angst i en lang rekke situasjoner. De fleste trenger mye trening for å kunne oppdage tankene som trigger angsten i alle ulike situasjoner.

Du har i tillegg alltid en "indre kommentator" som kommenterer på det du opplever og gjør. Selv når du leser dette vil du kunne ha en stemme i hodet som kommenterer fortløpende. Dette er en del av den indre stemmen som de fleste av oss ikke er bevisst på, men som likevel kan trigge angst. Ble du klar over denne indre stemmen nå? Da engster du deg ekstra godt for den typen angstbehandling vi tilbyr hos oss. De fleste trenger å lære flere verktøy før de får tak i de tankene som skaper angsten, og derfor lærer du mange slike på kurs hos oss. Heldigvis lar tankene seg forandre med trening, slik at færre situasjoner trigger angst på sikt.

Hvorfor angsten varierer fra gang til gang?

Terskelen for hva som skal til for at vi skal oppleve angst variere fra person til person. Den kan variere avhengig av dagsformen vår (inkludert kosthold og søvn), siden dagsformen vår kan påvirke hvilke tanker vi får i en bestemt situasjon og i hvilken grad vi tror vi mestrer den. Har du sovet dårlig kan det være at du føler deg mer sårbar enn på såkalt «gode dager.» Det er mange årsaker til at angsten kan variere fra intensitet fra gang til gang, men de fleste handler om at situasjonen fremkaller ulike tanker.

Hva mer påvirker angsten din?

Graden av trening vi har og i hvilken grad vi føler oss forberedt kan også spille inn, siden det direkte påvirker i hvilken grad vi tror vi kan mestre situasjonen. Dette forklarer hvorfor redningspersonell kan gå inn i krevende situasjoner uten å kjenne den samme angsten som en utrent person ville kjent. Personligheten vår spiller inn i hvilken grad vi opplever angst. Har man en tendens til å bekymre seg, vil man oppleve mye mer angst enn personer som ikke bekymrer seg mye.

Den viktigste årsaken til angstskapende tanker

Ok, så angsten skyldes blant annet hvilke tanker du får (samt 4 andre viktige årsaker, som du lærer om hva du kan gjøre med på kurs i angstmestring). Hva mer påvirker hvilke angstskapende tanker du får?

Det som betyr noe for hvilke tanker du får, er det vi kaller kjerneoppfatningene dine. Dette er grunnleggende oppfatninger vi har av oss selv, andre eller verden. Hvis du fullfører setningen "jeg er" med en beskrivelse av dine personlige egenskaper, får du en indikasjon på noen av kjerneoppfatningene dine. Vi har mange slike kjerneoppfatninger som sier noe om hvem vi er, og de styrer hvilke tanker vår «indre kommentator gir oss.»

Personer som er ekstra sårbare for angst har kjerneoppfatninger av seg selv som f.eks. hjelpeløs, ineffektiv, som en som ikke mestrer eller som på andre måter ikke strekker til. Det øker sannsynligheten for at man får tanker hvor man undervurderer egen mestring. Det er nettopp da angsten så gjerne lår til, for å varsle oss om potensielle trusler.

Tips til en bedre hverdag fra psykologene hos Psykisk helsenett

Ønsker du å vite hva du kan gjøre for å få det bedre psykisk, eller for hindre at mindre problemer vokser seg større? Hvis du ikke er klar for å få det bedre gjennom kurs hos oss helt enda, kan du legge igjen e-posten din. Da sender vi deg de beste tipsene til god psykisk helse fra psykologene hos Psykisk helsenett. Vi varsler deg også når nye (gratis)kurs for mestring av vanlige psykiske utfordringer er klare.

Takk