Fra hverdagsangst til problematisk angst

De aller fleste mennesker opplever angst i enkelte situasjoner i hverdagen. Det er for eksempel vanlig å kjenne angst før en viktig operasjon, før et jobbintervju eller før vi skal snakke foran en forsamling. Men når går denne angsten over fra å være normal, til å bli et angstproblem? Og når blir det en angstlidelse?

Hva er angst, egentlig?

Når vi blir engstelige, blir kroppen vår aktivert og anspent: Den gjør seg klar til å kjempe, flykte eller underkaste seg om alt håp er ute. Slik mobiliserer kroppen store mengder energi på kort tid for å kunne håndtere en eventuell trussel. Dersom denne reaksjonen skrur seg på i en situasjon som egentlig er trygg, eller dersom reaksjonen er mye sterkere enn situasjonen skulle tilsi, snakker vi ikke lenger om at vi opplever frykt, men om angst.


Hva er «hverdagsangsten»?

Grunnen til at vi alle opplever angst fra tid til annen, er at angst i utgangspunktet er en normal og vanlig følelse. På samme måte som du kan oppleve for eksempel kjedsomhet, frustrasjon, apati, sinne eller andre potensielt ubehagelige følelser, vil den derfor kunne melde seg fra tid til annen.

De fleste av oss vil riktignok anse angsten som en spesielt ubehagelig og uvelkommen gjest. Angsten kan sette oss ut av spill og hindre oss i å gjøre det vi ønsker å gjøre når den blir ekstra sterk. Følelser har imidlertid ingen direkte av-knapp, slik at noen ganger vil angsten komme enten du vil eller ikke, på samme måte som du ikke kan bestemme deg for å aldri være for eksempel trist igjen.

Angsten er altså en viktig del av det å være menneske og i utgangspunktet en normal følelse, akkurat som de andre følelsene du kanskje heller ikke er spesielt glad i. Du kan derfor ikke bli 100% angstfri.

Du kan ikke bli helt angstfri

Det at du ikke kan bli helt angstfri, er egentlig ganske bra (selv om vi vet det ikke føles slik i det hele tatt akkurat nå!). Det finnes viktige grunner til å ha angst i blant, blant annet siden angsten er med på å holde deg trygg. Målet er derfor ikke å aldri kjenne angst igjen, fordi det er like urealistisk som å si at du aldri mer vil bli trist eller irritert igjen. Du kan lese mer om hvorfor det er slik i en av de andre artiklene våre.

Du kan bli kvitt plagsom, forstyrrende angst

Du trenger ikke "lære å leve med angsten"

Hvor sterk og hvor plagsom angsten blir, er imidlertid noe du kan lære deg å påvirke. Det er stor forskjell på å ha angst ofte og i en slik grad at det begrenser deg, kontra det å ha angst i passende doser som gjør deg skjerpet og klar til å takle påkjenninger. Du kan lære deg å påvirke den følelsesmessige programmeringen din de gangene angsten ikke lenger er nyttig og til hjelp for deg. Det er fint mulig å få den ned på nivåer hvor den overhodet ikke plager deg i hverdagen.

Fra hverdagsangst til problematisk angst

Hva skjer så hvis angsten ikke lenger er med på å gjøre oss motivert og skjerpet, men i stedet gjør oss distrahert eller får oss til å prestere dårligere? Når den slår til i akkurat det øyeblikket du trenger det minst? Når den slår til i en situasjon som du vet egentlig er trygg? Eller når den blir så sterk at den hindrer deg i å gjøre det du ønsker å gjøre?

Dersom angsten er høyere enn det situasjonen skulle tilsi, og ikke lenger er til hjelp for deg, snakker vi ikke lenger om den nyttige og skjerpende «hverdagsangsten». Problematisk angst er angst som har blitt til en plage, til noe som kan stjele livskvalitet og glede. Begrenser det livet ditt og livskvaliteten din, snakker vi om en angstlidelse.  

Når har du fått en angstlidelse?

Angsten har gått fra normal angst til en mulig angstlidelse dersom du kjenner deg igjen i ett eller flere av disse punktene:

 • Du opplever angst som fører til unngåelse eller til at du lider deg gjennom situasjoner med stor grad av ubehag.

 • Angsten gjør slik at du slutter med aktiviteter som tidligere ga deg glede.

 • Angsten gir deg panikkanfall og du unngår situasjoner av frykt for å få nye.

 • Du bekymrer deg mye og sliter med å slappe av.

 • Du gruer deg til ting i lang tid i forkant, i en slik grad at det går utover hverdagen.

 • Angsten påvirker hverdagen eller jobbmuligheter negativt.

 • Angsten gir fysiske problemer som mage/tarmproblemer, muskelsmerter, spenningshodepine eller muskulære smerter i kroppen.

 • Angsten gjør det vanskelig å fungere godt sosialt, eller du har redusert tiltro til dine egne sosiale ferdigheter.

 • Angsten gjør at du isolerer deg eller holder deg mye for deg selv.

Angsten kan være problematisk, uten at det trenger å være snakk om en angstlidelse

Angstlidelser kan inkludere alt fra panikk - og sosialangst til posttraumatisk stresslidelse, generalisert angst (kjennetegnet av bekymringer), tvangslidelse og fobier (som kan inkludere alt fra frykt for edderkopper til å holde taler). Noen ganger kan man oppleve avgrensede angstproblemer som kan bli veldig forstyrrende, uten at det trenger å være snakk om en angstlidelse. For høy angst kan gjøre det vanskeligere å fungere godt sosialt, på fritiden, i forhold til andre mennesker eller på jobben.

Tegn på at angsten har begynt å bli problematisk

Kjenner du deg igjen i noen av punktene? Da kan det være lurt å gjøre noe, for å hindre at angsten blir verre.

 • Angsten reduserer selvtilliten din eller prestasjonene dine, for eksempel på jobb eller i andre sammenhenger.

 • Angsten påvirker relasjonene dine til andre mennesker, spesielt til de som står deg nær.

 • Angsten påvirker søvn, konsentrasjon og hukommelse og/eller stressnivået ditt.

 • Du sliter med å få med deg hva andre sier til deg, med å komme på hva du skal si eller med å ha gode samtaler med andre.

 • Angsten gjør at du unngår å ta imot eller oppsøke nye muligheter, som f.eks. et jobbtilbud du egentlig hadde hatt lyst på eller en invitasjon til noe du ellers hadde hatt lyst til.

Kjente du deg igjen i noen av punktene?

Det finnes alternativer til vanlig psykologbehandling

Da kan du ta grep allerede nå for å hindre at angsten vokser seg større og sniker seg inn på stadig flere områder av livet ditt. Litt angst vil imidlertid fortsatt kunne banke på fra tid til annen. Det er imidlertid stor forskjell på å være engstelig før en operasjon eller en gang i året, kontra det å kjenne daglig angst som hindrer deg i å ha det livet du ønsker. Angstlidelser har veldig god prognose, og de som har fullført kurset i angstmestring hos oss har hatt veldig gode resultater.

Kurs i angstmestring vil gi deg:

Kurset er utviklet av psykologer som er spesialisert på angst og depresjonsbehandling.

 • Trygghet på at angsten ikke er farlig på noen som helst måte, slik at den ikke stopper deg fra å gjøre det du vil gjøre.

 • Verktøyene til å kontrollere angsten når den kommer, slik at du slipper plagsom angst.

 • Lær å endre vanskelige følelser, inkludert angst, slik at du får en bedre hverdag med mer glede.

 • Dyptgående psykologisk kunnskap, slik at du effektivt kan ta tak i det som ligger bak angsten. Det vil gi deg varig endring og forebygge tilbakefall.

 • Økt selvtillit og økt tiltro til at du mestrer situasjoner slik at du kan utfordre deg selv eller gå inn i situasjoner uten angst.

 • Redusert angst vil kunne gi deg bedre søvn, økt energi, bedret konsentrasjon og hukommelse. Mange opplever også mindre smerter og mageproblemer.

 • Dokumentert effektiv behandling utviklet av psykologer, slik at du kan få effekt uten å måtte gå i vanlig ansikt-til-ansikt-behandling