Gradert sykemelding anbefales for de fleste

Tidligere tenkte man at man burde være sykemeldt når man har angst og depresjon, men nyere forskning tyder på at det kan gjøre vondt verre. Derfor anbefaler man nå gradert sykemelding med gradvis opptrapping ved angst og depresjon.

1. Sykemelding er både medisin og noe som kan gi bivirkninger

Sykemelding er ofte viktig i starten, og ved alvorlige symptomer kan det være helt nødvendig. Sykemeldinger kommer imidlertid også med bivirkinger, og mange opplever det som vanskelig å være helt sykemeldt over tid. Mange sliter med skam og skyldfølelse, spesielt fra og med den sjette uka som sykemeldt. Noen savner også ting fra jobben. Langvarig sykemelding kan skape økt terskel mot å vende tilbake igjen.

2. Jobb bedrer psykisk helse

Å jobbe med angst og depresjon kan være veldig krevende. Hva sier så forskningen om hvorfor jobb likevel er viktig ved angst og depresjon?

 • Raskere bedring: Personer med depresjon som gikk tilbake i jobb selv om de ikke var friske, hadde halvvert depresjonsintensiteten etter 18 måneder. De som forble sykemeldt ble enten verre eller hadde ingen endring.

 • Angsten bedres: Ved angst kan man føle seg bedre når man er hjemme fordi man unngår det som trigger. Men, det betyr ikke at man ER bedre: I stedet har man fortsatt vanskene, men man har bare begrenset livet. De som fortsetter å stå i jobb har større sannsynlighet for å overvinne angsten.

 • Bedre økonomi, som igjen er linket til bedre helse, bedre relasjoner og mindre ensomhet. Du vil også kunne bo mer komfortabelt og flere ting du har lyst på blir økonomisk tilgjengelig. Du slipper også økonomiske problemer på samme måte.

 • Bedre døgnrytme som igjen bedrer søvn, du får struktur på dagen og mindre tid til grubling og katastrofetanker som forer både depresjonen og angsten.

 • Arbeid bidrar også til å møte en rekke viktige behov for oss utover det rent økonomiske. Vi får møtt behov for sosial kontakt, for mening, læring og utvikling.

 • En følelse av tilhørighet, status og identitet: Mange opplever redusert selvfølelse hvis de ikke er i jobb.

 • Jobb bedrer symptomer på fysiske smerter og psykiske problemer i de aller fleste tilfeller.

Kort fortalt: En god jobb vi trives i er bra for den psykiske helsen

Å stå utenfor arbeidslivet medfører 2-3 ganger høyere risiko for tidlig død, doblet risiko for kroniske plager, smerter forverres nesten alltid og risikoen for psykiske plager øker. Menn som er arbeidsledige har også 25 ganger høyere selvmordsfare enn de som har jobb. Sykemelding over tid har mye av de samme "bivirkningene." Jobb, også før man er frisk, er viktig for raskest mulig bedring.

Hva må til for at jobb skal bedre psykisk helse?

Jobb i passende doser (bruk gradert sykemelding!) bedrer altså psykisk helse for de fleste. Men, det forutsetter:

 • Fravær av konflikter og mobbing

  Konflikter og mobbing gjør personer som i utgangspunktet ikke er sårbare for psykiske lidelser, psykisk syke. Er man alt sårbar, blir det enda verre. Dersom du opplever konflikter, mobbing eller negative reaksjoner etter varsling, er det ofte nødvendig å bytte jobb for å få det bedre. Det er IKKE anbefalt å gå tilbake til samme jobb i disse tilfellene.

 • At du opplever at du mestrer og kan påvirke

  Hva sier forskningen at er enda viktigere enn symptomtrykk for om man kommer tilbake i jobb igjen? Det er å oppleve at v i mestrer jobben. Det å kunne påvirke jobben har også mye å si for hvor godt jobben oppleves. Hvis du kjenner lite grad av kontroll sammen med høye krav, så er det risikofaktorer som gjør at hvem som helst har økt risiko for psykiske vansker og sykemelding. Uten gode grenser øker risikoen enda mer.

 • Riktig tilrettelegging ved behov

  Tilrettelegging kan virke mot sin hensikt hvis man ikke kan være åpen om hva det egentlig gjelder: Om man sier til sjefen at man er sykemeldt på grunn av vondt i ryggen når man er deprimert, vil ikke den hev-senk-pulten man får være til hjelp. Det man egentlig trenger er kanskje færre arbeidsoppgaver, lavere arbeidstempo, mer fleksible arbeidstider, osv.

3. Mangel på jobb medfører flere nye vansker

Det kan føles behagelig på flere måter å ikke gå på jobb når man har angst og depresjon. På jobben vekkes vonde følelser, og det er lett å tenke at det er bedre å være hjemme. Problemet er bare at det kan gjøre vondt verre på sikt:

 • Jo lengre man er sykemeldt, jo større er risikoen for uførhet og arbeidsledighet. Jo lengre man er sykemeldt, jo vanskeligere er det å komme seg inn igjen. Barrieren til å komme inn igjen blir større ved hel sykemelding enn ved gradert.

 • Å ikke være i jobb kan gjøre det vanskeligere i sosiale situasjoner: Mange unngår slike situasjoner på grunn av spørsmålet "hva jobber du med?" Det kan begrense livet på mange måter.

 • Å unngå situasjoner som utløser angst, bidrar tll å gjøre angsten verre på sikt. Det gjør det også mer sannsynlig at angsten "sprer seg" til flere områder i livet.

 • Statustap knyttet til å falle utenfor arbeidslivet kan gjøre vondt, skade selvtiliten og skape mindreverdighetsfølelse.

4. Jobb før du er helt frisk gjør deg raskere frisk

Å både være i jobb og ta tak i de psykiske vanskene gir større sjanse for å bli frisk enn hvis du kun fokuserer på jobb eller på å bli frisk. Forskningen på dette sier at man bør ikke vente til man er frisk med å søke jobb eller med å jobbe: I stedet blir man friskere av en god jobb. Men hva hvis du har falt utenfor jobb? Når man først har falt utenfor, er det vanskeligere å komme inn igjen: Men, det er absolutt mulig.

Husk å justere kravene til deg selv

Depresjon og angst påvirker oss og stjeler emosjonell kapasitet. Hvis du forventer å prestere som før eller på topp, øker du tilbakefallsrisiko.

Ved depresjon kan man ha reduksjon i symptomer, men likevel ha omfattende kognitive vansker også i en lengre periode etter man har blitt frisk. Kognitive vansker vil vansker medd hukommelse, konsentrasjon, problemsløsning, planlegging etc. Disse vanskene varer ofte i lang tid etter depresjonen og bedres sakte. Hvis man ikke vet at det er normalt at hjernen bruker tid å hente seg inn igjen etter en depresjon, blir den reduserte prestasjonen en risikofaktor for tilbakefall. Kognitive vansker kan også forekomme ved angst, men i mindre grad.

Ta tak i angsten

Har du ikke fått hjelp for angsten, eller kun lært lite effektive ting eller fått tilbud om medisiner? Det er rett og slett ikke godt nok! Angstlidelser forsvinner ikke av seg selv, men du kan bli helt frisk og få til betydelig bedring.

Svært mange som blir uføre med angst har ikke fått hjelp for angsten sin. Det er synd, fordi angst har vi faktisk ekstremt god behandling for! Vi har til og med nettkurs med vel så gode resultater som ved vanlig behandling, hvor du ikke trenger å snakke med en eneste person. Du kan være anonym hvis du ønsker det.