Kjenner du deg igjen i to eller flere av disse punktene? Da kan vi hjepe deg.

 • Lite energi: Depresjon kan stjele så mye energi at mange blir overbevist om at det er noe alvorlig fysisk galt på gang.

 • Mindre interesse: Aktiviteter og hobbier som tidligere var givende, føles ofte ikke slik lenger når man er deprimert

 • Tap av glede: Humøret er ofte redusert når man er deprimert. For noen føles det som om de ikke klarer å bli glade, uansett hva de gjør.

 • Flatt humør: Andre merker ikke så mye til de tunge og triste tankene, men føler seg mer flat humørmessig.

 • Irritabilitet: Andre blir irritable og lett sinte. Man blir raskere overveldet når man er deprimert.

 • Fysiske symptomer: Det er vanlig å ha vansker med søvn, smerter, sexlyst og/eller matlyst i større eller mindre grad.

 • Tunge tanker: Tanker om egen mindreverdighet, utilstrekkelighet eller om egne feil og mangler er vanlige tegn på depresjon.

"Deppa" er ikke det samme som depresjon

Det er vanlig å ha enkelte symptomer på psykiske lidelser i hverdagen. Det er først når plagene når et visst nivå, eller gir vansker med å fungere i hverdagen, at man kaller det en psykisk lidelse. Depresjoner kan være milde, moderate eller alvorlige, og det å vite hvor du ligger an kan gi deg en pekepinn på hva slags hjelp som vil være nyttigst for deg. I denne artikkelen kan du finne svarene du trenger, samt teste deg for depresjon og depresjonsdybde.

Kjernesymptomene på depresjon er symptomer som er til stede hos mange med depresjon. Kjenner du deg igjen når du leser videre? Husk at det trenger ikke være slik, og det finnes dokumentert effektiv hjelp.

Kjernesymptomene på depresjon

Depresjon kan arte seg på mange ulike måter, men kjenner du deg igjen i ett eller flere av kjernesymptomene bør du tenke at det kan være snakk om en depresjon.

Har du i løpet av de siste to ukene opplevd at du store deler av dagen, mer eller mindre hver dag, har kjent noen av de følgende symptomene? Ett ja-svar er nok til at du kan være deprimert.

 • Nedstemt og/eller trist (eventuelt flat i humøret eller uvanlig irritabel). Dette kan bety at det er vanskelig å kjenne glede og det som tidligere fikk deg til å smile vekker kanskje liten til ingen reaksjon.

 • Energiløs eller mye mindre energi enn vanlig. Kroppen kan kjennes tung ut og ting krever mye energi å gjøre eller "føles som et ork."

 • Mindre interessert eller likegyldig til ting som tidligere ga deg glede, eller som du tidligere interesserte deg for. Kanskje har du lagt en eller flere hobbyer på hylla i det siste? Eller slitt med å få ting gjort?

Depresjon får tankene dine til å lyve til deg

Depresjon kommer i mange forkledninger

Depresjon er først og fremst en sykdom som påvirker følelsene våre gjennom å formørke tankene våre. Den gjør oss nådeløst selvkritiske og gir oss tanker vi ikke tror på når vi er friske. Hvis du er deprimert vil du ofte kjenne deg igjen i en eller flere av disse tankene:

 • Jeg er ikke pen nok/flink nok/god nok.
 • Jeg strekker ikke til, jeg klarer ikke.
 • Andre mennesker liker meg ikke
 • Ingen er glad i meg.
 • De kommer til å avsløre at jeg ikke er god nok/dum/egoistisk
  (eller en annen negativ egenskap).
 • Jeg er en elendig forelder/kollega/elev.
 • Jeg kommer aldri til å bli bra. 
 • Alt er et slit.
 • Ingenting går rett for meg.

Kan kjernesymptomene skyldes andre ting enn depresjon?

Depresjon kan gå hånd i hånd med andre sykdommer

Svarer du ja på bare ett av disse tre punktene, er det mulig at du kan være deprimert.  Du trenger altså ikke ha alle symptomene for å likevel være deprimert. 

For å gjøre det litt mer komplisert er det mange andre sykdommer og livsbelastninger som kan gi de samme symptomene. Noen fysiske lidelser debuterer med depresjon eller depresjonslignende symptomer. En nettbasert test er derfor ikke noe som kan sette en formell diagnose på deg. Det må gjøres av helsepersonell der du bor.

Vi anbefaler derfor at du tar turen til legen om du kjente deg igjen og dersom symtomene begynner å bli plagsomme i livet ditt. Det er smart både for å utelukke andre sykdommer, men også for å kunne sette en eventuell diagnose og få støtte til å komme deg videre. 


Depresjonstesten kan gi deg en pekepinn, ikke en diagnose

En måte å bli tryggere på om du har en depresjon eller ikke, er ved å ta en test som måler tilleggssymptomer på depresjon og depresjonsdybde. 

Jo flere av symptomene på depresjon du kjenner deg igjen i, jo større er sjansen for at det faktisk er snakk om depresjon og ikke noe annet. Testen kan dermed gi deg en viktig pekepinn på hvor skoen egentlig trykker, selv om kun kvalifisert helsepersonell kan gi deg en formell diagnose.

Scorer du på depresjon på denne testen, er det en ting som er viktig at du vet: Depresjon har veldig god prognose med riktig behandling. Behandlingen må imidlertid passe til alvorligheten av depresjonen for best mulig resultat.

Hva kan du bruke en depresjonstest til?

Testen kan gi deg en indikasjon på om du er deprimert, og hvor alvorlig depresjonen eventuelt er. Mange psykologer bruker en slik test for å måle fremgangen i terapi.Hvis du skal i gang med kurs hos oss kan den dermed gi deg en start-score, slik at du kan sammenligne med hvordan du har det til slutt. Det kan være nyttig for å se at det går fremover når du jobber med depresjonen din. En slik test kan også være nyttig for å finne ut hva slags hjelp som er riktig for deg. hjelpe deg over til behandlingsapparatet.

Test deg selv

Testen tar rundt 5-15 minutter å gjennomføre. Den spør ganske enkelt om i hvilken grad du kjenner deg igjen i de ulike symptomene på depresjon i løpet av de siste to ukene, inkludert i dag. En ren digital versjon er ikke tilgjengelig, så skriv den ut og kryss av for det alternativet som passer best for deg. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider, så si fra om linken slutter å fungere.

Hvor deprimert er du?

Svarer du alternativ 0, får du 0 poeng. Svarer du alternativ 1 får du ett poeng, alternativ 2 gir 2 poeng osv. Legg sammen poengene dine.

 • Scorer du 0-9 poeng scorer du innenfor normalen. Du har ikke en depresjon.

 • Scorer du 10 til 29 poeng er du innenfor mild til moderat depresjon. Husk at dette sier noe om hvor alvorlig depresjonen er, ikke om hvordan det oppleves. Mild/moderat depresjon kan påvirke hverdagen veldig og være svært tungt, og er ikke "mildt" på noe som helst måte.

 • Scorer du 30 eller høyere må du til legen. Depresjon er en sykdom som tar mange liv på grunn av selvmordsfaren som følger med, og scorer du over 30 er du over grensa for alvorlig depresjon. Det er viktig at du ikke står i dette alene.

Hva er riktig vei videre?

 • Fikk du mellom 10 og 29 poeng?

  Da er sannsynligheten stor for at depresjonen har begynt å påvirke hverdagen din. Kurs i depresjonsmestring hos oss er utviklet av erfarne psykologer som har spesialisert seg på depresjonsbehandling. Kurset lærer deg verktøyene fra kognitiv terapi, slik at du skal kunne påvirke og endre vonde tanker og følelser. Slik vil du kunne snu depresjonen og forebygge at den kommer tilbake igjen.

 • Fikk du over 30? Eller har du ofte selvmordstanker?

  Gjentatte selvmordstanker er et tegn på at du trenger hjelp der du bor, uansett hvordan du scorer på testen. Når du får hjelp, ikke lenger har selvmordstanker og etter hvert får scoren din under 30, er du klar for kurs hos oss. Kurset hos oss kan gjerne kombineres med annen behandling. Neste skritt for deg er imidlertid å bestille legetime dersom du ikke allerede har oppfølging der du bor.

Vil du ha energien og gleden tilbake igjen?

Du trenger ikke ha det slik som nå

Kurset i depresjonsmestring er rettet spesifikt mot mild til moderat depresjon, og koster mindre enn halvparten av en behandlingstime hos de fleste privatpraktiserende psykologer. Dette kurset er basert på selvhjelp, ved at du selv lærer hva som skal til for å motvirke depresjonen og de vonde tankene og følelsene som følger med. Du lærer også hvordan du kan motvirke kjernesymptomene på depresjon.

Veien videre

Visste du at forskning viser at bettbasert behandling for psykiske lidelser fungerer like godt som ansikt-til-ansikt-behandling? Kurset er dermed et godt alternativ til medisiner, og er et medisinfritt tilbud mot depresjon. Kun 15 minutter per dag er mer enn nok for å få til endring, og små, overkommelige skritt i gangen vil etter hvert kunne få til betydelig forandring.

Kurs i depresjonsmestring

Lær hvordan depresjon overvinnes og hvordan du kan forhindre tilbakefall

 • Ingen henvisning eller formell diagnose nødvendig.

 • Kurset er basert på kognitiv terapi, den mest dokumenterte og mest brukte behandlingsformen mot depresjon.

 • Nettbasert selvhjelpstilbud utviklet av psykologene hos psykisk helsenett.

 • Videobaserte kursmoduler som ligger så tett opp til ansikt-til-ansikt-behandling som mulig, med like god effekt som vanlig terapi.

 • Verktøy for å påvirke tanker og følelser, for å øke energinivået, selvfølelsen og humøret over tid.

Les mer om kurs i depresjonsbehandling:

Kognitiv terapi har dokumentert god effekt mot depresjon