Desorganisert tilknytningsstil

Hvis du har en engstelig tilknytning, så hjalp det å klenge på omsorgsgiverne for å få behovene dine møtt. Ved en unngående tilknytning fikk du behov møtt mer hvis du var veldig selvstendig. Ved desorganisert tilknytning var det ofte ikke noe mønster i hva som fungerte for å få behov møtt: Man kunne ikke utvikle en klar strategi for å holde seg tilknyttet til omsorgsgiverne.

Bilde som viser 3 utrygge tilknytningsstiler og en trygg

Når man "lener" mot den unngående siden vil man ha mange reaksjonsmønstre som overlapper med unngående tilknytningsstil. På samme måte vil man ha mye overlapp med engstelig tilknytningsstil når man lener seg mot den engstelige siden. Dette kan gjøre det vanskelig å vite om man er engstelig eller unngående tilknyttet, eller om man kanskje egentlig er desorganisert tilknyttet og bare lener mot en av ytterkantene.

Ulikt forhold til grenser og ulik grad av reserverthet

Noe av det første du vil merke, er at personer med desorganisert tilknytning ofte er lette å komme i kontakt med. Personer med unngående tilknytningsstil vil imidlertid bruke lang tid på å åpne seg og på å bli "varme i trøya." Personer med desorganisert tilknytningsstil gir ofte opp egne grenser og behov over tid, helt til de når et bristepunkt hvor de dytter andre unna og setter grenser for hardt. Unngående tilknytningsstil har ofte for rigide grenser i utgangspunktet, slik at det er vanskelig å komme inn på dem: Du vil ofte merke at det er en mur oppe rundt sårbare eller emosjonelt ladede temaer.

Kjennetegn ved desorganisert tilknytning

 • Tilstede og ofte glad i dype, nære samtaler

  Personer med desorganisert tilknytningsstil er ofte veldig tilstede i situasjoner de er i, kan noen ganger bli oppfattet som intense. De liker ofte dype samtaler og er flinke til å få folk til å åpne seg. Den unngående siden er først og fremst merkbar hvis de er emosjonelt trigget, såret eller utbrent. De kan være litt "ute av syne, ute av sinn" med tanke på relasjoner, det vil si at man kan være tilbaketrukket når andre ikke er tilstede foran dem. Samtidig er de ofte flinke med mennesker ansikt til ansikt, og leser kroppsspråk godt.

 • Tilsynelatende sårbare og mer intense svingninger mellom å være varm og kald

  Ved desorganisert tilknytningsstil er man tilsynelatende flink på å være sårbar og åpen. Men, man deler gjerne ting som ikke egentlig føles sårbart med andre, slik at man vanligvis er rundt 85% på veien til å være sårbar med andre. Desorganisert tilknytningsstil vil også gjøre slik at man kan gå fra å være veldig varm til veldig kald: Svingningen og intensiteten i svingningen er større.

 • Mer følelsesmessig turbulens og konflikt

  Fremstår ofte på en god måte i datingfasen og gjør ofte et godt inntrykk i starten. Etter hvert i parforholdet er det vanlig for mange med desorganisert tilknytning å slite med ting som mistenksomhet og vansker med å stole på den andre personen. Mange opplever hyppige emosjonelle triggere, sinne og intense følelser. Dette gjør slik at mange har vansker med å komme forbi konfliktfasen i parforholdet. Desorganiserte har også større sannsylighet for å bruke skarpe ord når de er emosjonelt trigget.

Kjennetegn ved unngående tilknytningsstil

 • Mer emosjonelt reserverte

  Personer med en unngående tilknytningsstil bruker ofte tid på å bli varme i trøya. De kan være litt reserverte i starten, og kan bli feilaktig stemplet som kalde som et resultat. Når de prøver å skape en forbindelse med noen skjer det gjerne på et intellektuelt eller praktisk plan, og ikke et emosjonelt plan hvor man deler følelser og behov med hverandre.

 • Unngår sårbarhet og ikke fullt så intense svingninger mellom varme og kulde

  En person med unngående tilknytningsstil deler helst ikke ting som er sårbart: Hvis det i det hele tatt skjer tar det lang tid. Unngående tilknytningsstil har ofte mindre svingninger i intensitet mellom varme og kulde: De er ofte litt varme og litt reserverte i stedet for intenst varm/kald slik som ved desorganisert tilknytning.

 • Skarpe handlinger og unngåelse av konflikt

  Personer med unngående tilknytning vil ofte unngå konflikt i den grad det er mulig. De fremstår ofte som rolige og rasjonelle, og bruker ofte logikk for å prøve å løse konfliktene de ikke kommer seg ut av. Hvis det mislykkes, kan de føle seg veldig utrygge. Personer med denne tilknytningsstilen er ofte forsiktige med å si sårende ting, men kan i stedet såre andre gjennom handlinger, spesielt gjennom å emosjonelt lukke seg.

Ulik måte å gi uttrykk for følelser

Personer med desorganisert tilknytning er ofte mer sårbare for å si ting i sinne som de så angrer på. Det hender også at de gir uttrykk for følelser på uheldige måter, spesielt senere ut i et forhold hvor de har begynt å knytte seg til den andre personen. Fordi de selv kan si ting som sårer når de er trigget, blir de ofte ikke så såret når andre gjør det samme. I stedet blir de ofte mer såret av andre personers handlinger. Unngående tilknytningsstil blir imidlertid ofte mer såret av ord og er spesielt sårbar for kritikk. Du vil imidlertid neppe se det, fordi de skjuler ofte følelelser i stor grad. Utad fremstår de ofte som rolige, rasjonelle, rasjonelle og stoiske.

Få psykologens tips til bedre psykisk helse og en bedre hverdag

Meld deg på mailinglista vår for å få regelmessige oppdateringer og tips til hvordan du kan få bedre relasjoner, et bedre forhold og en bedre hverdag

Takk