Empati er aldri problemet

La oss ta en viktig ting først: Empati kan aldri være problematisk. Hvorfor? Fordi hvis du er 10/10 empatisk, men har 10/10 gode grenser, så vil du fortsatt ivareta deg selv. Da får du heller aldri vansker knyttet til empati. Dersom du istedet bruker empati med andre som en unnskyldning eller grunn til å gi opp egne grenser, får du imidlertid raskt en lang rekke problemer.

Ikke bruk empati som et våpen mot deg selv

Det er først når vi bruker empati for å sabotere våre egne grenser, at vi får problemer.

Emapti er en veldig god egenskap. Det er ikke den som gjør at folk kan utnytte oss eller som gjør at vi havner i vanskelige situasjoner. Når problemer oppstår, skjer det i øyeblikket rett etter man har vært empatisk med noen. Hvis du etter å ha vært empatisk med noen ikke sjekker inn med deg selv og ser på hva DU er komfortabel med, tar du ikke deg selv med i betraktningen. Da mister du raskt kontakten med egne grenser. Mangelen på gode grenser kan gjøre empati til et våpen som snus mot deg selv.

Tar du inn over deg alt som skjer rundt deg og alt det andre føler? Dette er faktisk et tegn på at du har dårlige emosjonelle grenser: Du vet ikke hvor du selv begynner og hvor andre slutter. Problemet med dårlige emosjonelle grenser er at hvis du tar alt innover deg, så kan du heller ikke hjelpe og støtte andre på gode måter: I stedet har man nå to stykker som er nede for tellling følelsesmessig. Dette er et eksempel på hvordan empati kan bli problematisk hvis vi ikke har gode grenser på plass.

Hva må til for at empati skal brukes på sunne måter?

  • Du må kunne ta deg selv med i betraktningen.

    Du må kunne ta deg selv med i betraktningen på like nivå som du tar andre med i betraktningen. Selv om noen har det vondt så er det fortsatt viktig å stille opp for deg selv. Hvis ikke har du ikke noe å gi etter hvert, og du forgifter i stedet relasjonen ved at motvilje bygges opp. Motvilje (resentment) vil alltid bygges opp når vi bryter våre egne grenser for andre, og det kommer ofte ut på usunne måter før eller senere.

  • Få på plass gode grenser

    Jo mer empatisk du er, desto viktigere er det å ha gode, sunne grenser og å bli komfortabel med å kommunisere dem. Hvis du opplever at empatien din skader deg er rotårsaken nettopp dårlige grenser. Når man f.eks. tar inn over seg alt det andre føler så er dette et tegn på dårlige emosjonelle grenser: Du vet ikke hvor du selv begynner og hvor andre slutter. Problemet med dårlige emosjonelle grenser er at hvis du tar alt innover deg, så kan du heller ikke hjelpe og støtte andre på gode måter: I stedet har man nå to stykker som er nede for tellling følelsesmessig.

  • Vær like empatisk mot deg selv som mot andre

    Empati er altså aldri problemet. Men, det blir problematisk hvis du ikke tar med deg selv i betraktningen og hvis du ikke har gode grenser. Det er også problematisk hvis du legger for mye vekt på andres perspektiv, og ikke nok på ditt eget. Et sunt, balansert perspektiv innebærer å ha empati med seg selv i tillegg til andre. Det vil ikke gjøre deg egoistisk: Det vil la deg gi fra det du har overskudd til å gi, i stedet for på måter som skader deg selv eller relasjonen.

Hva skjer hvis du skrur av empatien din?

Når vi skrur av empatien vår, slutter vi å forstå andre. Da virker de også langt mer skremmende og uforutsigbare.

La oss tenke oss at du har en veldig sint mor. Hvis du bruker empatien din til å forstå at sinnet oppstår når hun er redd og ikke klarer å uttrykke det på gode måter, blir man mindre redd for personen. Hvis du i denne situasjonen skrur av empatien, skader du deg selv ved at du føler mer frykt enn det situasjonen skulle tilsi. På samme måte blir vi mer redd for andre mennesker generelt hvis vi skrur av empatien vår. Med gode grenser på plass kan vi både være empatiske, og likevel sette en grense hvor vi forlater situasjonen hvis sinnet rettes mot oss på måter vi ikke er komfortabel med.

Hvordan ser sunn bruk av empati ut?

Hvis du ikke bruker empati som et våpen mot deg selv, vil det hele se ganske annerledes ut. Hvis noen har det vanskelig, kan du tenke: "Ok, denne personen føler det sånn, og trenger Y. Samtidig trenger jeg X. Hvordan kan vi finne en løsning som passer oss begge?" Når vi både tar andre med i betraktningen og tar hensyn til oss selv, kan vi skape et trygt tilknyttet relasjon som har størst sannsynlighet for å vare.

Få psykologens tips til bedre psykisk helse og en bedre hverdag

Meld deg på mailinglista vår for å få regelmessige oppdateringer og tips til hvordan du kan få bedre relasjoner, et bedre forhold og en bedre hverdag

Takk