Brukeravtale for Psykisk helsenett

VENNLIGST LES DENNE BRUKERAVTALEN NØYE. GODKJENNING AV DENNE AVTALEN VIL SI AT DU SAMTYKKER TIL DENNE AVTALEN. NÅR DU TRYKKER PÅ AKSEPTER BINDES DU TIL ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE BRUKERAVTALTEN. HVIS DU IKKE AKSEPTERER DETTE, VIL DU IKKE FÅ TILGANG TIL VÅRE TJENESTER.

1. VELKOMMEN!

Psykisk helsenett tilbyr nettbaserte kurs med fokus på psykisk helse. Kursene utviklet av psykologer eller annet relevant og kompetent autorisert helsepersonell.

2. AVTALE

2.1 Denne brukerlisensavtalen er en juridisk avtale mellom deg (som betyr at enhver person som bruker nettsiden, enten på vegne av deg selv eller en person under 18 år) og Psykisk helsenett. Vennligst les disse avtalevilkårene nøye før du bruker tjenestene hos oss. Ungdom mellom 14 og 18 år er velkommen til å få tilgang til kursene, forutsatt at de registreres på vegne av en foresatt eller annen fortrolig voksen. Hvis du er registrert på vegne av en person under 18 år for vedkommende skal å få tilgang til kursene, samtykker du i gi det nødvendige nivået av bistand og veiledning.

2.2 Din bruk av kursene er underlagt denne avtalen, sammen med andre retningslinjer, opplysninger, oppdateringer, regler, innlegg og andre vilkår som er oppført eller kommunisert på gjennom kursene og nettsiden. Hvis det er noen uoverensstemmelse mellom noen deler av denne avtalen og vilkårene for bruk, gjelder avtalevilkårene i denne brukeravtalen.

3. GODKJENNELSE

Ved å klikke på "Jeg samtykker," godtar du å være bundet av disse avtalevilkårene. Hvis du ikke er enig i disse avtalevilkårene, kan du ikke få tilgang til eller bruke kurs hos oss.

4. LISENS

4.1 Med forbehold om disse avtalevilkårene (inkludert betaling av gjeldende avgifter), gir vi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og begrenset lisens for å få tilgang til og bruke kursene, kun til personlig bruk.

4.2 Lisensen utløper avhengig av hva som oppgitt for ditt kurs, etter at du har registrert deg for å bruke kursene, og du mottar en bekreftelsesepost fra oss.

4.3 LEVERING

Vi leverer en digital tjeneste hvor kjøper kjøper tilgang til et videobasert nettbasert kurs som kan sees når som helst og hvor som helst i løpet av 12 måneder.

Ved kjøp så får kjøper umiddelbart tilgang til hele kurset ved kjøp av et ordinært kurs. Det er ikke mulig å avbestille/refundere allerede betalt kurs da produktet allerede er benyttet/levert/brukt.  

5. VIKTIG

5.1 Kursene er ikke ment å være en erstatning for ordinær utredning, behandling og diagnostikk. Du bør alltid søke råd fra kvalifisert helsepersonell med spørsmål du har om helsen din eller en medisinsk tilstand.

5.2 Hvis du: (a) trenger/ønsker akutt hjelp; (b) er i fare for å skade deg selv eller noen andre ; (c) har selvmordstanker eller (d) er usikker på kursenes egnethet eller innhold for din tilstand, må du søke råd fra kvalifisert helsepersonell.

5.3. Ved å signere denne avtalen aksepterer du at vi ikke er en akutt-tjeneste og vi kan derfor ikke besvare spørsmål om helsetilstand som haster. Vi besvarer heller ikke spørsmål om din individuelle situasjon og din psykisk helsetilstand med mindre annet er eksplisitt avtalt eller annonsert på kurset du tar.

5.4. vi kan ikke bistå deg under kriser eller ved fare for selvmord eller dersom du har behov for ytterligere hjelp og bistand. Ta i så tilfelle kontakt med relevant helsepersonell (fastlege eller tilsvarende, legevakt, nødtelefon 113) for videre oppfølging.

5.5 Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser som oppstår som en følge av at du ikke følger punktet over.

6.1  SELVHJELPSTJENESTE

Kursene leveres til deg som en selvhjelpstjeneste. Det medfører at du bekrefter og godtar at: (a) din bruk av kursene vil ikke bli overvåket eller vurdert av helsepersonell med tanke på din helsetilstand; og (b) vi er ikke pålagt individuell oppfølging, og c) du tar kontakt med legevakt, fastlege eller andre hjelpetilbud der du bor ved forverring i helsetilstand hvor liv/helse står i fare.

7. KVALIFISERING

7.1 Ettersom kursene leveres til deg som en selvhjelpstjeneste, må du:

(a) være over 18 år, med mindre du er mellom 14 – 18 år og en voksen kan gi veiledning underveis og har registrert seg på dine vegne.

(b) ikke har en alvorlig psykisk tilstand (dvs. diagnostisert med schizofreni, psykose, bipolar lidelse eller medikament- eller alkoholavhengighet, diagnostisert personlighetsforstyrrelse(r), med mindre du følges opp av kvalifisert helsepersonell parallelt med kurset.

(c) registrer konto hos oss hvor du oppgir etterspurt informasjon.

8. ENDRINGER I KURS- OG AVTALEBETINGELSENE

8.1 Vi kan endre eller oppdatere kursene til enhver tid, med eller uten varsel.

8.2 Vi kan endre disse avtalebetingelsene når som helst, med eller uten varsel. Vi kan kreve at du bekrefter at du aksepterer endringer før du fortsetter å få tilgang til eller bruke kursene.

8.3 Du bør vurdere eventuelle endringer som vi gir beskjed om til deg, og regelmessig sjekke disse avtalevilkårene for eventuelle endringer. Hvis disse avtalevilkårene endres, må du overholde de oppdaterte avtalevilkårene. Hvis du ikke godtar de oppdaterte avtalevilkårene, må du umiddelbart avslutte bruken av kursene og våre tjenester.

9 KONTO OG INNLOGGINGSDETALJER

9.1 Når du kjøper kurset vil du få tilgang til kurset du har kjøpt.

9.2 For å delta på kurset må du oppgi informasjon om deg selv (inkludert ditt navn eller alias og en e-postadresse som du sjekker regelmessig).

9.3 Informasjon om deg holdes konfidensiell og beskyttes av eksisterende sikkerhetsløsninger. Kun personer tilknyttet Psykisk helsenett, og som har tjenestelig behov for å vite personalia, har tilgang til disse opplysningene. Disse ansatte har taushetsplikt.

10. TILLATELSE OG BEGRENSNINGER

10.1 Du må:

(a) Bruke kurs og nettsiden i samsvar med disse avtalevilkårene, våre rimelige anvisninger, våre innholdskrav og alle gjeldende lover;

(b) ta rimelige skritt for å beskytte innloggingsdetaljer fra uautorisert bruk; og

(c) sørge for at ingen data, informasjon eller annet innhold som er lagt inn, oppført eller lastet opp på kurs, er upassende eller kan føre til forseelse, nød, trussel eller trakassering (inkludert krenkende, rasistisk, kjønnsdiskriminerende, ærekrenkende eller annet diskriminerende innhold).

10.2 Du må ikke:

(a) bruke nettsiden eller kurset til kommersielt formål uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra oss.

(b) tildele eller gi en sikkerhetsinteresse over eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter med hensyn til kursene;

(c) gi innloggingsdetaljer til noen annen person, la noen annen person bruke innloggingsdetaljene dine eller på annen måte gi personer som ikke har betalt for kurset tilgang. Dette medfører erstatningsansvar som tilsvarer fire ganger ordinær pris, samt dekning av administrative kostnader knyttet til bruddet.

(d) I tilfelle sikkerhetsangrep som medfører lekkasje av personlig informasjon kan vi ikke holdes ansvarlig.

(e) kopiere, reprodusere, overføre, publisere, modifisere, oversette til hvilket som helst språk, demontere, omvendt konstruere, omvendt sette sammen eller på annen måte lage derivater fra noen del av kurs hos oss eller deres innhold, bortsett fra og bare i den utstrekning aktivitet er uttrykkelig tillatt i henhold til disse avtalevilkårene eller gjeldende lover

(f) få tilgang til eller bruke kurset på en måte som vil utsette oss for risikoen for eventuelle krav eller andre juridiske eller administrative handlinger;

(g) bruk kurs eller nettside til å distribuere enhver form for ondsinnet, ødeleggende eller skadelig kode (inkludert virus, trojanske hester og ormer) eller noen instruksjoner som aktiverer slike koder.

(h) bruke kurs eller nettside på en måte som forstyrrer eller truer med å forstyrre, effektiviteten eller sikkerheten til kurs eller nettside (eller serverne eller nettverkene som er koblet til) eller kurs/nettsidens leverandører.

(i) bruke kurset eller nettsiden på en måte som bryter med andres immaterielle rettigheter, personvernrettigheter eller konfidensiell informasjon.

(j) bruke kurset på måter som krenker andre, Psykisk helsenetts omdømme eller på andre måter utgjør en sikkerhetsrisiko.

10.3 Vi kan undersøke bruken din av kurs og nettsiden for å avgjøre om et brudd på disse Avtalebetingelsene har skjedd eller å overholde gjeldende lover.

10.4. Ved brudd på avtalebetingelsene kan du miste tilgangen til kurset uten refusjon.

11 AVGIFTER

11.1 Du må betale alle gjeldende avgifter knyttet til din bruk av kurset/kursene du har kjøpt.

11.2 Du godtar at prisene, gebyrene og kostnadene som vises på nettsiden, er gjeldende ved visning og kan variere når som helst, med eller uten varsel.

11.3 Alle betalinger som er gjort til oss for bruk og tilgang til kurs, er endelige og ikke refunderbare fra det øyeblikket du starter kurs, med mindre annet er spesifikt angitt på nettsiden angående det aktuelle kurset på kjøpstidspunktet.

11.4 Du er ansvarlig for dataavgift og andre tredjepartsavgifter du pådra deg i forbindelse med din tilgang til, nedlastning og bruk av kurs (inkludert gebyrene som kan bli belastet av Internett-leverandøren og / eller andre tjenesteleverandører).

12 IMMATRIELLE RETTIGHETER

12.1 Alle rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter som opphavsrett og varemerker), uansett om de eksisterer nå eller i fremtiden, i kurset og dets innhold eies av eller er lisensiert til oss.

12.2 Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i henhold til denne avtalen.

12.3. Du kan ikke gjenskape eksisterende eller kurs vi har omtalt som planlagte kurs til kommersielle formål.

13 GARANTIER

13.1 Kurset leveres til deg på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Du godtar at din bruk av kursene er på din egen risiko. Vi garanterer ikke at:

(a) Kurset/kursene eller dets/deres innhold vil oppfylle dine spesifikke behov eller krav;

(b) Kurset/kursene eller dets/deres innhold, samt din tilgang til det/dem, vil være uavbrutt, sikker eller feilfri;

(c) resultatene (inkludert eventuelle test- eller vurderingsresultater) som kan oppnås ved bruk av kursene, vil være nøyaktige eller pålitelige;

(d) kvaliteten på produkter, tjenester, kontakt med behandlere, hyppigheten på oppfølging, informasjon eller annet materiale du oppnår eller kjøper gjennom kurset, vil oppfylle dine forventninger; eller

(e) feil i kurs/kursene eller innholdet blir korrigert

14 TREDJEPARTS INNHOLD

14.1 Vi har samlet inn og satt sammen innholdet i kursene med stor nøyaktighet. Innholdet kan imidlertid ikke alltid gjenspeile den nyeste utviklingen innen medisinsk kunnskap eller vitenskap. Vi oppfordrer deg til å konsultere andre kilder for å bekrefte informasjonen du mottar fra kurset.

14.2 Lenker til andre nettsteder er kun gitt for din bekvemmelighet. Vi støtter ikke eller aksepterer ansvaret for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen du mottar fra andre nettsteder.

14.3. Vi kan ikke garantere at lenker til andre nettsider eller videoer til enhver tid er oppdatert eller at siden det linkes til faktisk fungerer.

15 PERSONVERN OG INFORMASJON GITT AV DEG

15.1 Kurset kan inneholde informasjon eller materiale som er lagt inn, innført eller lastet opp av deg eller andre brukere (brukerinnhold). Du godtar at, med hensyn til alt brukerinnhold, er vi kun distributører og vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen.

15.2 Brukerinnhold og annen informasjon om deg (inkludert personlig informasjon og helseinformasjon) er underlagt vår personvernpolicy.

15.3 Hvis du legger inn eller laster opp brukerinnhold:

(a) du gir oss en ugjenkallelig, ikke-eksklusivt og royaltyfritt verdensomspennende lisens for bruk, oppbevaring og distribusjon av brukerinnhold

(b) du godtar at brukerinnholdet ditt som du selv laster opp eller poster kan sees og brukes av andre brukere;

(c) vi vil ta rimelige skritt for å de-identifisere brukerinnhold du laster opp for å beskytte personvernet ditt, men vi kan ikke garantere at dette skjer fortløpende.

(d) Vi kan sende deg korrespondanse relatert til brukerinnholdet ditt; og

(e) du må kun sende inn brukerinnhold som tilhører deg eller som du har lov til å sende inn av eieren av innholdet.

(f) Du er ansvarlig for all informasjon eller brukerinnhold du eller en annen person legger inn eller laster opp på dine vegne, inkludert navn og innloggingsdetaljer. For økt sikkerhet anbefaler vi et unikt brukernavn og passord som du ikke bruker på andre sider. Dersom din informasjon lekkes som et resultat av at du har brukt samme brukernavn og passord på andre sider, tar vi ikke ansvar for dette.

15.4 Vi kan til enhver tid, med eller uten varsel, filtrere, fjerne eller nekte å publisere brukerinnhold etter eget skjønn.

16 ANSVAR

16.1 Vi tar ikke ansvar for og tilbyr ingen refusjoner i tilfelle:

(a) du ikke klarer å bruke eller har manglende evne eller ferdigheter til å bruke kurs(ene) eller nettsiden;

(b) du av ulike grunner ikke gjennomfører kurset i løpet av tidsrommet det er tilgjengelig.

(c) du opplever forverring eller skade på deg eller en tredjepart som følge av, samtidig med eller i forbindelse med din bruk av kurset/kursene eller nettsiden,

16.2 Denne avtalen modifiserer eller begrenser ikke dine rettigheter slik de er i forhold til gjeldende lovverk.


17 UTGIVELSE

17.1 Du samtykker herved til å frigjøre oss, våre personell og underleverandører fra ethvert tap (herunder juridiske kostnader og utgifter på fult erstatningsgrunnlag) eller ansvar du lider av, eller i forbindelse med din bruk eller manglende evne til å bruke kurset/våre produkter eller med respekt til innholdet i eller deler av kurset (inkludert feil eller utelatelser som finnes i kurset).

17.2 Vi er ikke ansvarlige for å refundere eventuelle gebyrer betalt av deg for din bruk av kurset eller lisensen. Videre er refusjon ikke betalt for perioder der kurset ikke er tilgjengelig for vedlikehold eller av feilsøkingsgrunner.

18 UTSTEDELSE

Vi kan til enhver tid nekte hele eller deler av din tilgang til kurset, der du etter vår fornuftige oppfatning ikke overholder disse Avtalebetingelsene, uten å være forpliktet til å gi deg en grunn eller forutgående varsel (inkludert hvis kontoen din eller påloggingsdetaljer brukes på en uvanlig eller mistenkelig måte).

19 UTEN Å BEGRENSE VÅRE RETTIGHETER I HENHOLD TIL DISSE AVTALEVILKÅRENE ELLER LOVEN, KAN VI:

(a) si opp denne avtalen umiddelbart uten skriftlig varsel til deg og avslutte tilgangen din til kurset hvis du bryter med noen av disse avtalevilkårene, eller dersom slikt brudd blir ikke rettet opp innen en rimelig tidsramme som varslet av oss; eller

(b) Hvis det oppstår noen hendelse som er beskrevet i punkt 19 a ovenfor, kan vi be deg om å slette alle kopier av kurset og tilhørende dokumentasjon, som er i din besittelse eller under din kontroll.

20 GYLDIGHET

Avtalen gjelder så lenge du er registrert som bruker hos Psykisk helsenett og så lenge du har tilgang til kurs hos oss, uavhengig av om du er i stand til å nyttiggjøre deg denne tilgangen eller ikke. Du kan når som helst si opp denne avtalen (inkludert om du anser at endringer vi gjør i disse avtalevilkårene, er vesentlig skadelige for deg) ved å slette brukeren din og avslutte alt av kundeforhold til oss.

21 GENERELT

21.1 Hvis noen avtale eller deler av disse avtalevilkårene er ugyldige, ugjennomførbare eller ugyldige, må den skilles fra resten av avtalevilkårene, og etterlate resten i full kraft og virkning, forutsatt at den ugyldige delen ikke har endret grunnleggende natur av disse avtalevilkårene.

21.2 Disse avtalevilkårene erstatter ethvert tidligere forslag, representasjon eller forståelse mellom partene.

22 STØTTE

Hvis du trenger teknisk assistanse med kurset eller har spørsmål om selve kursinnholdet, kan du kontakte oss via kontaktskjema. Vi besvarer e-poster en gang i uken. Du kan også ta kontakt med oss gjennom innboksen på facebooksiden vår.