Fysiske skader og sykdommer forklarer ofte smerte i liten grad

Selv ved fysiske årsaker til smerter er det hjernen, og ikke skaden, som avgjør smertenivået ditt.

Med alderen er det vanlig med ulike forandringer i kroppen som vil være synlig på røntgen og MR. Men, det er ikke en stor sammenheng mellom hvilke forandringer som er synlig, og om man opplever smerte som et resultat. Mange med store forandringer opplever faktisk mindre smerte enn de med små eller ikke synlige forandringer eller skader. Etter 3 måneder er også praktisk talt alle fysiske skader i kroppen leget. Likevel vil mange oppleve smerte i lang tid etter en skade er grodd. Denne smerten er 100% reell, og man kan ikke innbilde seg smerte. Det er ikke fysisk mulig. Alle som påstår det, er utdatert innen smertefeltet, og du bør gå et annet sted hvis du vil ha bedring av kroniske smerter. Ved fysisk sykdom sier også som regel diagnosen veldig lite om hvor mye eller lite smerte personen faktisk opplever.

Hjernen påvirker hvor mye smerte du opplever

Nye behandlingsmetoder tar utgangspunkt i hvordan hjernen fungerer for å redusere og fjerne kronisk smerte

 • Hjernen avgjør hvor mye av signalene fra kroppen som blir opplevd som smerte

  Når du har smerte, skjer dette blant annet ved at kroppen din sender nervesignaler som varsler om smerte til hjernen din. Men, før smertesignalene når den bevisste delen av hjernen slik at du er klar over, skjer det mye: Hjernen velger ut hvor mye av smerten som den skal formidle videre. Hvis du tråkker på en legokloss når du flykter fra en tiger, er det sannsynlig at du ikke merker smerten i det hele tatt fordi du er så fokusert på situasjonen du er i. Det er mye som påvirker hva hjernen din velger å sende videre, og du kan lære hvordan du kan få hjernen til å gi mindre oppmerksomhet til smertesignaler.

 • Hjernen påvirker hvor intens smerten blir

  Hjernen din er altså ikke en passiv mottaker av smertesignaler: I tillegg til å velge ut informasjon, kan hjernen også skru opp og ned smertesignalene den får inn. På samme måte som du kan skru opp og ned lyden på musikken, kan hjernen din også skru smertesignalene opp og ned. Det vil si at i ryggmargen så skjer det mye bearbeiding av smertesignaler før du blir klar over dem i det hele tatt.

 • Hjernen din kan skape smerte - uten kroppslig grunn

  Nyere forskning viser at kroppen ikke trenger å ha en fysisk grunn til å ha smerter. Det vil si at 100% reell, virkelig smerte kan oppstå uten at det skyldes at noe faktisk er eller blir skadet i kroppen. Hjernen kan altså avgjøre hvor mye smertesignaler som kommer gjennom i utgangspunktet, om smertene som kommer igjennom skal bli mer eller mindre intense. Men, den kan også skape smerte, helt uten at det er noe galt med kroppen. Ofte kan denne smerten komme i tillegg til annen smerte. Det som er positivt, er at du kan lære hvordan du angriper alle disse tre nivåene for å redusere smerte over tid. I rundt 70% av tilfellene kan man også bli kvitt langvarig smerte helt.

Hjernen kan skape fysisk smerte som en alarm på emosjonell smerte

Smerte som hjernen lager uten at det er noe galt med kroppen, er like virkelig som når du blir påkjørt av en bil. Men, smerten skyldes ikke kroppen. Den skyldes istedet at hjernen prøver å varsle deg om et problem du må ta tak i ved å bruke smerte som signal. Hjernen tror derfor at smerten er et nødvendig alarmsignal, og det er først og fremst emosjonell smerte som gjør at den går av. Denne forskningen, som viser at smerte kan oppstå i hjernen som et resultat av emosjonell smerte, har skapt en ny behandlingstilnærming som fjerner kronisk smerte bedre enn noen andre behandlingstilnærminger.

Smerter av psykiske årsaker er 100% reelle smerter

Selv om smerten ikke skyldes fysiske årsaker men at hjernen skaper smerten selv, så er smerten fortsatt 100% reell. Smertesenteret i hjernen er aktivt, på akkurat samme måte som ved smerte som skyldes fysiske årsaker. 

Mange studenter har erfart hvordan angst før eksamen har en funksjon: Angst er en av mange måter kroppens alarmsystem kan vise seg på, og i passende doser kan det gjøre at man kommer i gang med lesingen.

Men, ikke alle har angst som et alarmsystem. Smerte kan også være en del av alarmsystemet. Derfor kan i bunn og grunn kan alle vonde hendelser som setter i gang følelsene våre på en slik måte at vi ikke får bearbeid dem ferdig, holde stressresponsen ved like over tid. Og det kan igjen gjøre slik at smerte kobler seg på. 

Ta gjerne en titt på denne videoen, som viser et eksempel på hvordan hjernen kan skape smerte helt av seg selv - helt uten at det er noen fysisk, kroppslig skade til stede:


Sammenhengen mellom kropp og sinn 

Du har sannsynligvis selv allerede erfart hvordan kropp og sinn henger sammen, og hvordan følelser kan påvirke kroppen din. Kanskje får du stive skuldre eller hodepine når du føler deg stresset. Kanskje legger du merke til at matlysten eller sexlysten endrer seg når du går gjennom påkjenninger i livet. Og kanskje har du hørt om hvordan folk kan bli så redde i livstruende situasjoner at de tisser på seg? 

At følelser kan påvirke kroppen vår, finnes det mange eksempler på.  Tanken om at følelsesmessige utfordringer kan ligge bak smerter er derfor ikke nødvendigvis så fremmed. Det kan inkludere ting som for eksempel:

 • Situasjoner hvor man føler seg hjelpesløs, for eksempel fordi man ikke vet hva man skal gjøre i en situasjon eller hva man skal si. 
 • Situasjoner hvor vi har vansker med å sette grenser, eller si hva vi ønsker eller har behov for.
 • Konfliktsituasjoner.
 • Vanskelige livsbelastninger. 
 • Situasjoner hvor vi har konflikterende følelser mot noen: Kanskje er vi både glad i noen, og sint på dem samtidig. Det kan gi veldig emosjonell turbulens. 


Den nye behandlingsmetoden for kroniske smerter går ut på å adressere følelsene som ligger bak smerter direkte. På den måten kan man gjøre slik at hjernen slutter å skru på smerteresponsen som respons til fare. Behandlingsmetoden kalles EAET-terapi, og er dokumentert å være langt mer effektiv enn vanlige behandlingsmetoder for å bedre kroniske smerter. 

Påvirkes smerten din av hvordan du har det?

Hjernen kan altså ha kommet inn i et mønster hvor den bruker smerte som signal på at vi har et problem vi må ta tak i. Problemet vi må ta tak i kan være et psykisk problem, emosjonelle utfordringer eller påkjenninger eller fysisk og praktisk. Felles for problemer som kan skape smerte er at de aktiverer stressresponsen over tid, og vonde følelser er notorisk på å gjøre nettopp det. Hjernen skaper dermed smerten for å få deg til å ta tak i problemet. Kanskje vil du merke at smerten blir bedre eller verre avhengig av hvordan du har det? At den blir bedre eller verre i nærheten av visse personer? Avhengig av det generelle stressnivået ditt? Av å være på ferie eller på jobb? I så tilfelle er det et tegn på at hvordan du har det påvirker hvor mye smerter du opplever.

Hvor kan du få hjelp ved kronisk smerte?

Vi har nå flere kurs i utvikling som vil guide deg gjennom hvordan du gjør den emosjonelle reprosesseringen som må til for å få orden på kroniske smerter, samt lære å mestre smertene bedre. Å lære å mestre smertene bedre vil redusere smerteopplevelsen, noe som vil øke livskvaliteten din og gjøre at du kan leve godt til tross for smertene. Dette er relevant hvis du har smerter som i mindre grad har en direkte emosjonell komponent i seg, som for eksempel ved nerveskader, kreftsmerter også videre.

Bli varslet når nye kurs kommer

Kurs i smertemestring, sammen med mange andre kurs, er i utvikling. Skriv deg på e-postlista for å få mulighet til å ta kurset til introduksjonspris, samt masse nyttige tips fra psykologen hos oss,

Takk